^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Читальний зал наукової та навчальної літератури

 

Зав. читальним залом -

Кочеткова Валентина Іванівна

Тел.:

531-31-38
11-38

Читальний зал наукової та навчальної літератури є підрозділом бібліотеки, що забезпечує обслуговування всі категорії читачів: викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів та співробітників університету. У фонді читального залу міститься навчальна, наукова література, дисертації та автореферати дисертацій, збірники наукових праць викладачів університету, неопубліковані матеріали (звіти НДР тощо).

Режим роботи:

Понеділок – п’ятниця

9.00 - 17.40

 

 

 

 

 


Читальний зал періодичних видань

Зав. сектором -

Сергієнко Світлана Миколаївна

Тел.:

15-30

У фонді читального залу представлено більш ніж 400 найменувань вітчизняних та зарубіжних періодичних видань.
Видача документів з фонду здійснюється без попереднього замовлення.

Обслуговуються всі категорії читачів: викладачі, аспіранти, магістранти, студенти та співробітники університету.

Режим роботи:

Понеділок – п’ятниця

9.00 - 17.40

 

 

 

 

 

Читальний зал нових надходжень

Читальний зал нових надходжень представляє найновіші навчальні та наукові документи, збірники наукових праць, конференцій, видання ректорату та викладачів нашого вузу, опорні конспекти, періодичні видання.

Встановлені 4 комп’ютери для професорсько-викладацького складу з пошуковими системами та виходом в мережу Інтернет, які забезпечують доступ до національної та світової інформації, а також до джерел документальної інформації.

В залі можна ознайомитися з щомісячними «Бюлетенями нових надходжень».

Режим роботи:

Понеділок – п’ятниця

9.00 - 17.40