^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5•    Примак, Т. О.  PR для менеджерів і маркетологів [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Примак. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 201 с. – Бібліогр.: с. 199-201. – ISBN 978-617-673-117-7 : 100.00.Economy Growth Imperatives [Text] : monograph / A. Mazaraki, S. Melnichenko, G. Duginets, . al. et ; edited by A.Mazaraki. – Prague : Coretex CZ SE, 2018. – 310 p. – ISBN 978-80-905878-6-1 : 138.36.
•    Ділова кар' єра [Текст] : навч.посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 526 с. – ISBN 978-611-01-0227-8 : 225.00.
•    Остапов, С. Е.  Технології захисту інформації [Текст] : навч. посіб. / С. Е. Остапов, С. П. Євсеєв, О. Г. Король. – Чернівці : Родовід, 2014. – 428 с. – Бібліогр.: с. 424-427. – ISBN 978-617-7105-10-6 : 190.00.
•    Пентилюк, М. І.  Ділове спілкування та культура мовлення [Текст] : навч.посіб. / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 221 с. – Бібліогр.: с. 217-221. – ISBN 978-611-01-0182-0 : 190.00.
•    Моловач, В. И.  Искусство презентаций и ведения переговоров [Текст] : учеб.-практ. пособие / В. И. Моловач. – Киев : Центр учебной литературы, 2018. – 245 с. – Библиогр.: с. 242-243. – ISBN 978-611-01-1072-3 : 150.00.
•    Поченчук, Г. М.  Інституціональний розвиток економіки в умовах фінансової глобалізації [Текст] : монографія / Г. М. Поченчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 419 с. – Бібліогр.: с.382-419. – ISBN 978-617-673-698-1 : 275.00.
•    Аллен, Д.  Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса [Текст] = Getting Things Done / Д. Аллен ; пер с англ. С.В. Каденко. – 6-е изд. – Киев : Сварог, 2018. – 342 с. – ISBN 966-8970-58-6 : 190.00.
•    Осовська, Г. В.  Комунікації в менеджменті [Текст] : навч. посіб. для студ.вищ.навч. закл.: курс лекцій / Г. В. Осовська. – Київ : Кондор, 2018. – 215 с. – Бібліогр.: с. 211-212. – ISBN 966-8251-05-9 : 185.00.
•    Холод, О. М.  Комунікаційні технології [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Холод. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 211 с. – Бібліогр.: с. 203-211. – ISBN 978-617-673-152-8 : 100.00.
•    Яхно, Т. П.  Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : навч.посіб. для студ. вищ.навч.закл. / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 168 с. – ISBN 978-611-01-1069-3 : 110.00.
•    Осовська, Г. В.  Менеджмент [Текст] : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – 4-те вид., переробл. і допов. – Київ : Кондор, 2018. – 562 с. – ISBN 978-617-7278-10-7 : 390.00.
•    Ладонько, Л. С.  Менеджмент: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Ладонько, О. В. Михайловська, Н. В. Філіпова. – Київ : Кондор, 2018. – 266 с. – Бібліогр.: с. 264-266. – ISBN 978-617-7278-22-0 : 173.00.
•    Галущак, М. П.  Організація виробництва у прикладах та задачах [Текст] : навч. посіб. / М. П. Галущак, А. О. Оксентюк, І. Б. Гевко. – Київ : Кондор, 2018. – 212 с. – Бібліогр.: с. 211-212. – ISBN 978-966-351-220-4 : 165.00.
•    Габріелова, Т. Ю.  Організація та технологія доставки спеціальних категорій вантажів [Текст] : підручник / Т. Ю. Габріелова, С. Л. Литвиненко, О. В. Баннов. – Київ : Кондор, 2018. – 416 с. – Бібліогр.:с. 359-366. – ISBN 978-617-7882-52-5 : 350.00.
•    Мальська, М. П.  Основи Європейської інтеграції [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 110 с. – Бібліогр.: с. 280-304. – ISBN 978-611-01-0951-2 : 180.00.
•    Політична економія [Текст] : навч.посіб. ч. I. Загальні засади економічного розвитку / авт.: Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко, Т.В. Рябокінь та ін. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 167 с. – ISBN 978-617-673-319-5 : 85.00.
•    Політична економія [Текст] : навч.посіб. ч. II. Загальні основи ринку. Суб'єкти ринкової економіки / авт.: Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко, Т.М. Громова та ін. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 158 с. – ISBN 978-617-673-320-1 : 80.00.
•    Політична економія [Текст] : навч.посіб. ч. III. Сучасні економічні системи. Світове господарство / авт.: Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко, Т.В. Рябокінь, М.О. Скорик. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 167 с. – ISBN 978-617-673-311-8 : 85.00.
•    Купечко, О. А.  Психология самопрезентации личности [Текст] : монография / О. А. Купечко. – Киев : Центр учебной литературы, 2018. – 321 с. – Библиогр.: с. 301-319. – ISBN 978-611-01-1071-6 : 180.00.
•    Коропецька, О. М.  Психологічні основи професійної орієнтації та самореалізації особистості [Текст] : навч. посіб. / О. М. Коропецька. – Київ : КНТ, 2018. – 321 с. – Бібліогр.: с. 413-437. – ISBN 978-611-01-1071-6 : 260.00.
•    Публічне управління та адміністрування [Текст] : словник. – Київ : Кондор, 2018. – 177 с. – ISBN 978-617-7278-91-6 : 155.00.
•    Старостіна, А. О.  Ризик-менеджмент: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко. – Київ : Кондор; Політехніка КПІ, 2018. – 199 с. – Бібліогр.: с. 191-196. – ISBN 978-622-154-3 : 173.00.
•    Службові відрядження [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Д.М. Лівшиц. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 343 с. – ISBN 978-617-566-149-9 : 110.00.
•    Жуковська, В. М.  Соціальний розвиток організації: потенціал, управління, інновації [Текст] : монографія / В. М. Жуковська. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 352 с. – Бібліогр.: с. 267-308. – ISBN 978-966-629-877-8 : 115.00.
•    Негрей, М. В.  Теорія прийняття рішень [Текст] : навч. посіб. / М. В. Негрей, К. Л. Тужик. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 272 с. – Бібліогр.: с. 265-272. – ISBN 978-611-01-1110-2 : 185.00.
•    Бутко, В.П. та ін.  Теорія прийняття рішень [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Бутко, І. М. Бутко, В.П. та ін. Мащенко ; за ред. М.П. Бутка. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 356 с. – Бібліогр.: в кінці розд. – ISBN 978-611-01-1050-1 : 200.00.
•    Федорчук, В. М.  Тренінг особистісного зростання [Текст] : навч. посіб. / В. М. Федорчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 248 с. – Бібліогр.: с. 239-246. – ISBN 978-611-01-0957-4 : 145.00.
•    Бойко, М. Д.  Трудовий договір : теорія і практика [Текст] : навч.-практ. посіб. / М. Д. Бойко. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 391с. – Бібліогр.: с. 389-391. – ISBN 978-9617-673-289-1 : 140.00.
•    Трудові відносини [Текст] : законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення: практ. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 343 с. – ISBN 978-617-566-149-9 : 270.00.
•    Управління проектами [Текст] : (для орг. самост. роботи студ.): навч. посіб. / уклад.: Т.Л. Мостенська, Т.В. Лобунець. – Київ : Кондор, 2018. – 127 с. – Бібліогр.: с. 121-123. – ISBN 978-617-7582-48-8 : 142.00.
•    Бюджетний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 берез. 2018 р.; (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 149 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-106-1 : 34.00.
•    Гілл, Н.  Думай і багатій / Н. Гілл. – Харків, 2018. – 256с. –  : 100,00.
•    Городня, Т. А.  Економіка туризму: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – Київ : Кондор, 2018. – 435 с. – Бібліогр.: с. 405-407. – ISBN 978-966-351-408-6 : 495.00.
•    Господарський кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 черв. 2018 р. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 151с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-095-8 : 34.00.
•    Етика ділового спілкування [Текст] : навч.посіб. для студ. вищ. навч.закл. / Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, Т. Д. Іщенко, ін. та ; за ред.:Т.Б. Гриценко,Т.Д. Іщенко,Т.Ф.Мельничук. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 343 с. – Бібліогр.: с.341-343. – ISBN 978-966-364-476-9 : 190.00.
•    Земельний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 черв. 2018 р. – (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 104 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-097-2 : 28.00.
•    Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 12 лют. 2018 р.( відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 190 с. – ISBN 966-617-673-094-1 : 34.00.
•    Кодекс законів про працю України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11черв. 2018 р.(відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 84 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-107-8 : 28.00.
•    Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 черв. 2018 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 238 с. – (Кодекси України). –  : 42.00.
•    Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 12 лют. 2018 р.(відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 174 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-090-3 : 35.00.
•    Маркетинг туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Кондор, 2018. – 335 с. – Бібліогр.: с. 331-335. – ISBN 978-966-351-366-9 : 280.00.
•    Мокій, А. І.  Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 279 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0160-8 : 130.00.
•    Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / авт.: В.В.Ковалевський, Ю.Г.Козак, С.Н.Лебедєва [та ін.]; за ред.: Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського, Н.С.Логвінової. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 342 с. – Бібліогр.: с. 320-323. – ISBN 978-611-01-0085-4 : 155.00.
•    Митний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов.станом на 24 травня 2018 року / (відповідає офіц.тексту). – Київ : Кондор, 2018. – 278 с. – ISBN 978-617-673-084-2 : 85.00.
•    Сімейний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змін. і допов. станом на 11 черв. 2018 р. (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 72 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-105-4 : 26.00.
•    Скопень, М. М.  Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі [Текст] : навч.посіб. для студ. вищ. навч.закл. / М. М. Скопень. – Київ : Кондор, 2018. – 301с. – Бібліогр.: с. 299-301. – ISBN 966-7982-64-5 : 195.00.
•    Цивільний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 черв. 2018 р. ( відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 296 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-092-7 : 45.00.
•    Черваньов, Д.  Менеджмент [Текст] : Терміни, тести, вправи, завдання, навч. конкретні ситуації (кейси), проблематика курсових, випускних, дисертац. робіт: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Д. Черваньов. – Київ : Київський університет, 2018. – 853 с. – Бібліогр.: с. 837-853. – ISBN 966-594-269-7 : 470,00.