^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


•    Нечипорук, Н. В.  Бухгалтерський облік земельних ресурсів в умовах ресурсозбереження / Н. В. Нечипорук.
•    Колодяжна, Т. В.  Вплив процесів злиттів та поглинань компаній на конкурентоспроможність економіки України / Т. В. Колодяжна.
•    Драбик, О. М.  Державне регулювання пенсійного забезпечення в контексті соціального захисту сільського населення / О. М. Драбик.
•    Бердар, М. М.  Домінанти розвитку підприємств харчової промисловості України в умовах інституційних змін / М. М. Бердар.
•    Демяненко, К. А.  Екологічний менеджмент у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств / К. А. Демяненко.
•    Меглей, В. І.  Еколого-економічний розвиток аграрного ссектора національної економіки / В. І. Меглей.
•    Меліхова, Т. О.  Економічна безпека промислових підприємств: теорія, методологія, практика / Т. О. Меліхова.
•    Литвинов, А. І.  Ефективність механізмів відтворення в аграрному секторі / А. І. Литвинов.
•    Дутчак, С. Р.  Забезпечення охорони прав пацієнта в Україні: кримінально-правовий аспект / С. Р. Дутчак.
•    Юхименко, В. М.  Забезпечення платоспроможності страхових компаній в Україні / В. М. Юхименко.
•    Петрова, Л. С.  Індикативне контролювання розвитку інноваційно-активного підприємства на засадах бюджетування / Л. С. Петрова.
•    Малевич, Н. Ю.  Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення розвитку екобезпечного землеробства / Н. Ю. Малевич.
•    Гіренко, А. Т.  Інституційно-регулятивні чинники розвитку глобальної інноваційної мережі / А. Т. Гіренко.
•    Дейнега, О. В.  Інформаційна підтримка прийняття маркетингових рішень промисловим підприємством в умовах невизначеності / О. В. Дейнега.
•    Гой, В. В.  Інформаційно-аналітичне забезпечення антикризового управління корпоративними підприємствами / В. В. Гой.
•    Зосімова, А. В.  Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінювання зовнішньоекономічної діяльності з позицій конкурентоспроможності підприємства / А. В. Зосімова.
•    Сердюков, К. Г.  Корпоративний контроль в системі управління господарськими товариствами / К. Г. Сердюков.
•    Волкова, Т. І.  Кримінально-правова охорона рибних, звіриних або інших водних біологічних ресурсів (Ст.249 КК України) / Т. І. Волкова.
•    Олійник, В. П.  Кримінально-правова характеристика злочину забруднення моря (ст.243 КК України) / В. П. Олійник.
•    Савич, О. П.  Маркетинг на глобальному ринку легкових автомобілів / О. П. Савич.
•    Карінцева, О. І.  Методологічні засади реструктуризації національної економіки України з урахуваням еколого-економічних трансформацій / О. І. Карінцева.
•    Недашківська, Н. І.  Методологія та інструментарій підтримки прийняття рішень на основі ієрархічних та мережевих моделей / Н. І. Недашківська.
•    Набулсі, Хусейн  Механізм регулювання державно-приватного партнерства у соціальній сфері / Хусейн Набулсі.
•    Бутусов, О. Д.  Моніторинг конкурентоспроможності регіону / О. Д. Бутусов.
•    Сильчук, Т. А.  Наукове обгрунтування та розроблення прискорених технологій хлібобулочних виробів, збагачених харчовими волокнами / Т. А. Сильчук.
•    Баланович, А. М.  Обгрунтування стратегій розвитку промислового підприємства на основі ринкових тенденцій / А. М. Баланович.
•    Гороховець, Ю. А.  Облік і аналіз нематеріальних активів в системі вартісно-орієнтованого управління / Ю. А. Гороховець.
•    Водовозов, Є. Н.  Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємств міського електричного транспорту / Є. Н. Водовозов.
•    Жовнер, В. Ю.  Психологічні особливості фахівців туристичного бізнесу / В. Ю. Жовнер.
•    Синковець, Н. І.  Розвиток міжнародної регуляторної кооперації на регіональних ринках робочої сили в сучасних умовах / Н. І. Синковець.
•    Садовська, І. Б.  Розвиток теорії, методології і практики управлінського обліку: інституціонально-інжинірингові аспекти / І. Б. Садовська.
•    Мільман, Л. М.  Роль сектора домашніх господарств у формуванні ВВП України / Л. М. Мільман.
•    Жердецька, Л. В.  Системний ризик банківського сектору економіки: теорія, оцінка та регулювання / Л. В. Жердецька.
•    Кравченко, М. О.  Системно-структурний підхід до формування економічної стійкості машинобудівних підприємств / М. О. Кравченко.
•    Бєлко, І. А.  Стратегічне управління розвитком: сільськогосподарських підприємств / І. А. Бєлко.
•    Нестор, О. Ю.  Стратегічне фінансове планування в діяльності субєктів господарювання України / О. Ю. Нестор.
•    Буркун, В. В.  Стратегічні орієнтири розвитку національної автотранспортної системи в умовах глобалізації / В. В. Буркун.
•    Коваленко, М. О.  Стратегія підвищення ефективності державного регулювання гірничодобувної галузі / М. О. Коваленко.
•    Стаднік, В. Г.  Теоретико-методичні основи оцінки якості послуг транспортно-експедиторських компаній / В. Г. Стаднік.
•    Рудика, В. І.  Теоретико-методологічне забезпечення розвитку виробництва рідкого моторного палива в Україні / В. І. Рудика.
•    Федулова, С. О.  Теоретико-методологічні засади розвитку регіональних соціально-економічних систем в умовах обмеженості водних ресурсів / С. О. Федулова.
•    Скупейко, В. В.  Теоретико-методологічні основи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств / В. В. Скупейко.
•    Заморська, І. Л.  Теоретичне обгрунтування і розроблення технологій зберігання та консервування ягід суниці садової / І. Л. Заморська.
•    Лопащук, Д. І.  Убивство, вчинене на замовлення: кримінально-правова характеристика / Д. І. Лопащук.
•    Шабельник, Л. Ю.  Удосконалення регулювання стандартизації та сертифікації промислової продукції в Україні / Л. Ю. Шабельник.
•    Язіна, В. А.  Управління готельно-ресторанним господарством України / В. А. Язіна.
•    Кочетков, Ю. О.  Управління землекористуванням сільськогосподарських підприємств в умовах глобальних змін навколишнього середовища / Ю. О. Кочетков.
•    Житченко, Г. О.  Управління інтелектуальним капіталом переробного підприємства / Г. О. Житченко.
•    Голобородько, Я. О.  Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств / Я. О. Голобородько.
•    Зіньцьо, Ю. В.  Управління маркетинговою діяльністю фермерських господарств України / Ю. В. Зіньцьо.
•    Попиченко, Д. А.  Управління оборотними активами сільськогосподарських підприємств / Д. А. Попиченко.
•    Кохан, М. М.  Управління розвитком маркетингового потенціалу фармацевтичних підприємств / М. М. Кохан.
•    Юрченко, Н. І.  Формування і розвиток маркетингового забезпечення конкурентоспроможності туристичної галузі в України / Н. І. Юрченко.
•    Григор`єв, С. О.  Формування і функціонування ринків продукції галузі птахівництва в Україні / С. О. Григор`єв.
•    Рехтета, І. І.  Формування інноваційної інфраструктури в умовах глобалізації національної економіки / І. І. Рехтета.
•    Абасов, В. А.  Аудит ефективності використання ресурсів підприємства / В. А. Абасов.
•    Бінчаровська, Т. А.  Облік та аналіз земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах / Т. А. Бінчаровська.
•    Волошенко, А. В.  Державні регуляторні імперативи протидії системній корупції в національній економіці / А. В. Волошенко.
•    Горбунов, О. В.  Бюджетний менеджмент в системі державного регулювання економіки / О. В. Горбунов.
•    Іванков, В. М.  Управлінський облік інноваційної діяльності підприємств / В. М. Іванков.
•    Ізмайлов, Я. О.  Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності підприємств в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України / Я. О. Ізмайлов.
•    Михайлов, М. Г.  Інноваційно-інвестиційний розвиток матеріально-технічної бази хмелярських підприємствв (теорія, методологія та практика) / М. Г. Михайлов.
•    Петрик, І. В.  Реструктуризація бізнес-процесів у мережі поставок на засадах аутсорсингу / І. В. Петрик.
•    Пішенін, І. К.  Трудовий потенціал транспортної інфраструктури підприємств АПК та стратегія його модернізації в сучасних умовах / І. К. Пішенін.
•    Рак, Г. В.  Облік і контроль використання фінансових ресурсів у бюджетних установах України / Г. В. Рак.
•    Романенко, С. В.  Облік і контроль операцій з акредитивами в системі міжнародних розрахунків суб`єктів господарювання / С. В. Романенко.
•    Дзюба, П. В.  Еволюція парадигми міжнародного портфельного інвестування [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / П. В. Дзюба ; 08.00.04- економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Київ, 2013. – 20 с.
•    Кукош, М. С.  Теоретико-методичні підходи до оцінки інвестиційного потенціалу регіону в умовах децентралізації [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. С. Кукош ; 08.00.04- економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Київ, 2013. – 20 с.
•    Чечетова-Терашвілі, Т. М.  Теоретичні аспекти розробки стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Т. М. Чечетова-Терашвілі ; 08.00.04- економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Київ, 2013. – 20 с.
•    Абасов, В. А.  Аудит ефективності використання ресурсів підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. А. Абасов ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 21 с.
•    Бінчаровська, Т. А.  Облік та аналіз земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / Т. А. Бінчаровська ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20с.
•    Борисяк, О. В.  Оптимізаційні технології формування персоналу підприємств [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / О. В. Борисяк ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.
•    Бортнічук, О. В.  Удосконалення технології хлібобулочних виробів геродієтичного призначення [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук / О. В. Бортнічук ; 05.18.26 - технологія харч. продукції. – Київ : НУХТ, 2018. – 21 с.
•    Бубырь, И. В.  Технология и потребительские свойства продуктов переработки пресноводной рыбы методом копчения [Текст] : автореферат дисс. ... канд. техн. наук / И. В. Бубырь ; 05.18.15.- технология и товароведение пищевых продуктов. – Минск : науч.-практ. центр НАНБ по продовольствию", 2018. – 24 с.
•    Буряк, М. І.  Формування фінансового потенціалу регіону [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / М. І. Буряк ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : НУБПУ, 2018. – 22 с.
•    Волошенко, А. В.  Державні регуляторні імперативи протидії системній корупції в національній економіці [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / А. В. Волошенко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ВНЗ "НАУ", 2018. – 40 с.
•    Гарбар, Є. С.  Забезпечення фінансової стійкості банку в умовах волатильності ринку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук / Є. С. Гарбар ; 08.00.08 - гроші. фінанси і кредит; наук. кер. Івасів І.Б. – Київ, 2018. – 530 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: в кінці розд. - Дод.: с. 211-530.
•    Гарбар, Є. С.  Забезпечення фінансової стійкості банку в умовах волатильності ринку [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / Є. С. Гарбар ; 08.00.08 - гроші. фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 19 с.
•    Глущенко, О. В.  Формування фінансової архітектоніки забезпечення національного добробуту [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук / О. В. Глущенко ; 08.00.01 - екон. теорія та історія екон. думки. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 36 с.
•    Горбунов, О. В.  Бюджетний менеджмент в системі державного регулювання економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Горбунов ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 20 с.
•    Данилюк, І. П.  Технологія борошняних кулінарних виробів з порошком ATHERINA PONTICA [Текст] : автореферат дис. ...канд. техн. наук / І. П. Данилюк ; 05.18.16 - технологія харчової продукції. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 19 с.
•    Данилюк, І. П.  Технологія борошняних кулінарних виробів з порошком ATHERINA PONTICA [Текст] : дис. ...канд. техн. наук / І. П. Данилюк ; 05.18.16 - технологія харчової продукції; наук. кер. М.Ф. Кравченко. – Київ, 2018. – 281с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 161-179.- Дод.: с. 180-281.
•    Демченко, В. О.  Товарознавча оцінка теплоізоляційних сумішей для мурування з зольними мікросферами [Текст] : автореферат дис. ...канд. техн. наук / В. О. Демченко ; 05.18.08 - товарознавство непрод. товарів. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 24 с.
•    Демченко, В. О.  Товарознавча оцінка теплоізоляційних сумішей для мурування з зольними мікросферами [Текст] : дис. ...канд. техн. наук / В. О. Демченко ; 05.18.08 - товарознавство непрод. товарів; наук. кер. В.А. Свідерський. – Київ, 2018. – 24 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд. - Дод.
•    Децик, О. І.  Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб`єктів підприємництва [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / О. І. Децик ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : ПВНЗ"ЛУБП", 2018. – 20 с.
•    Журба, О. М.  Валютно-курсова політика у системі економічної безпеки держави [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. М. Журба ; 08.00.01 - екон. теорія та історія екон. думки. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 24 с.
•    Журба, О. М.  Валютно-курсова політика у системі економічної безпеки держави [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / О. М. Журба ; 08.00.01 - екон. теорія та історія екон. думки; наук. кер. В.Д. Лагутін. – Київ, 2018. – 304 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 251-277. - Дод.
•    Жусь, О. М.  Організаційно-економічні засади інтеграції підприємств будівельної сфери [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / О. М. Жусь ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., 2018. – 20 с.
•    Заверуха, М. М.  Організаційно-економічний механізм управління процесами детінізації національної економіки в сучасних умовах [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / М. М. Заверуха ; 08.00.03. - економіка та упр. нац. госп-вом. – Львів : ЛРІДУ, 2018. – 20 с.
•    Захаркевич, О. В.  Розвиток наукових основ забезпечення гнучкості конструкторсько-технологічної підготовки швейного виробництва із застосуванням експертних систем [Текст] : автореферат дис. ... д-ра техн. наук. / О. В. Захаркевич ; 05.18.19 - технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів. – Херсон : ХНУ, 2018. – 44 с.
•    Зражевська, Н. Г.  Методи і моделі прогнозування мір динамічних фондових ризиків [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук / Н. Г. Зражевська ; 01.05.04 - систем. аналіз і теорія оптимал. рішень. – Київ : НТУУ "КПІ ім .І.Сікорського", 2018. – 23 с.
•    Зубець, Ю. Г.  Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги особі,яка перебуває в небезпечному для життя стані (ст.136 КК України) [Текст] : автореферат дис. ... канд. юрид. наук / Ю. Г. Зубець ; 12.00.08 - кримінал. право та кримінологія; кримінал.-виконав. право. – Київ : ВНЗ "Нац. акад. упр.", 2018. – 21 с.
•    Іванков, В. М.  Управлінський облік інноваційної діяльності підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. М. Іванков ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 22 с.
•    Ізмайлов, Я. О.  Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності підприємств в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / Я. О. Ізмайлов ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 41 с.
•    Кириченко, А. І.  Організаційно-економічні засади управління прибутком сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / А. І. Кириченко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Дніпро : ДДАЕУ, 2018. – 20 с.
•    Ключка, С. С.  Державний фінансовий контроль у системі економічної безпеки держави [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / С. С. Ключка ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : Ін-т законодавства ВРУ, 2018. – 21 с.
•    Ковальова, Т. І.  Чинність кримінального закону в просторі: теоретико-прикладне дослідження [Текст] : автореферат дис. ... канд. юрид. наук / Т. І. Ковальова ; 12.00.08 - кримінал. право та кримінологія; кримінал.-виконав. право. – Київ : ВНЗ"НАУ", 2018. – 20 с.
•    Лєзіна, А. В.  Управління цінністю проектів [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / А. В. Лєзіна ; 08.00.04. - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім.В.Гетьмана", 2018. – 20 с.
•    Майструк, В. М.  Самоприйняття як чинник психологічного благополуччя сучасної жінки [Текст] : автореферат дис. ... канд. психол. наук / В. М. Майструк ; 19.00.01 - загальна психологія, історія психології. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2018. – 20 с.
•    Мисюк, В. О.  Облік та аудит витрат на маркетингові комунікації підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. О. Мисюк ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 24 с. – Бібліогр. в кінці розд.
•    Михайлов, М. Г.  Інноваційно-інвестиційний розвиток матеріально-технічної бази хмелярських підприємств (теорія, методологія та практика) [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / М. Г. Михайлов ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2018. – 36 с.
•    Нестеренко, О. О.  Методологія та організація формування інтегрованої звітності [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук / О. О. Нестеренко ; 08.00.09.- бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХДУХТ, 2018. – 40 с.
•    Письменна, М. С.  Методологія та організація аналізу і контролю закупівель за державні кошти [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук / М. С. Письменна ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНЕУ, 2018. – 40 с.
•    Пішенін, І. К.  Трудовий потенціал транспортної інфраструктури підприємств АПК та стратегія його модернізації в сучасних умовах [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / І. К. Пішенін ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 40 с.
•    Погріщук, О. Б.  Інвестиційне забезпечення інноваційно-інтенсивного розвитку садівництва України [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / О. Б. Погріщук ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.
•    Попик, М. М.  Формування інтеграційних структур у лісопромисловому комплексі регіону [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / М. М. Попик ; 08.00-05 - розвиток продукт. сил і регіон. економіка. – Ужгород : ДВНЗ "УНУ", 2018. – 20 с.
•    Порохнавець, Я. А.  Облік і контроль використання природних ресурсів [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / Я. А. Порохнавець ; 08.00.09 - бух.облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.
•    Процан, Н. В.  Удосконалення технології спиртової бражки з жита [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук / Н. В. Процан ; 05.18.05- технологія цукристих речовин та продуктів бродіння. – Київ : Ін-т прод. ресурсів, 2018. – 23 с.
•    Проценко, Я. В.  Управління фінансовою стабільністю підприємства готельного господарства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук / Я. В. Проценко ; 08.00.04.- економіка та упр. підприємствами ( за видами екон. діяльн.); наук. кер. Бланк І.О. – Київ, 2018. – 229 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: в кінці розд.
•    Проценко, Я. В.  Управління фінансовою стабільністю підприємства готельного господарства [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / Я. В. Проценко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 23 с.
•    Рак, Г. В.  Облік і контроль використання фінансових ресурсів у бюджетних установах України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Г. В. Рак ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.
•    Романенко, С. В.  Облік і контроль операцій з акредитивами в системі міжнародних розрахунків суб'єктів господарювання [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / С. В. Романенко ; 08.00.09 - бух. облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 21 с.
•    Саванчук, Т. М.  Формування організаційно-економічних відносин у процесі матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / Т. М. Саванчук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Дніпро : ДДАЕУ, 2018. – 20 с.
•    Салайчук, О. М.  Фінансовий механізм надання гарантій у системі автотранспортного страхування [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук. / О. М. Салайчук ; 08.00.08.- гроші, фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 23 с.
•    Салайчук, О. М.  Фінансовий механізм надання гарантій у системі автотранспортного страхування [Текст] : дис. ... канд. екон. наук. / О. М. Салайчук ; 08.00.08.- гроші, фінанси і кредит; наук. кер. С.В. Волосович. – Київ, 2018. – 216 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд.
•    Сологуб, Ю. О.  Еколого-економічний механізм збалансового розвитку лікарського рослинництва [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / Ю. О. Сологуб ; 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколиш. середовища. – Київ : ІАП, 2018. – 21 с.
•    Тимош, Ю. В.  Психосемантика моральної свідомості особистості [Текст] : автореферат дис. ... канд. психол. наук / Ю. В. Тимош ; 19.00.01 - загал. психологія, історія психології. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л.Українки, 2018. – 20 с.
•    Трокоз, Ю. В.  Функціонування ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції в умовах європейської інтеграції України [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / Ю. В. Трокоз ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : НУБПУ, 2018. – 23 с.
•    Харандюк, Т. В.  Інтесифікація технології зброджування сусла у високогустинному пивоварінні [Текст] : автореферат дис. ... канд.техн. наук / Т. В. Харандюк ; 05.18.05.- технологія цекристих речовин та продуктів бродіння. – Київ : Ін-т прод. ресурсів, 2018. – 21 с.
•    Царенко, І. А.  Механізм державного регулювання конкурентоспроможності вищої освіти України [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / І. А. Царенко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 21 с.
•    Шемаєва, Л. М.  Державно-приватне партнерство як інструмент розвитку національної економіки [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / Л. М. Шемаєва ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Харків : НДЦ ІПР, 2018. – 25 с.
•    Шкіренко, В. В.  Аналіз та аудит інвестиційних проектів [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук / В. В. Шкіренко ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2018. – 21 с.
•    Ящук, В. Ю.  Діяльність професора В.В.Скопецького у галузі вітчизняної кібернетичної науки (друга половина ХХ-початок ХХІ ст.) [Текст] : автореферат дис. ... канд.іст. наук / В. Ю. Ящук ; 07.00.07 - історія науки і техніки. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "ПХДПУ ім. Г.Сковороди", 2018. – 21 с.