^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


•    Сержанов, В. В.  Державна інвестиційна політика національної економіки [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / В. В. Сержанов ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ, 2018. – с.
•    Сугак, Т. М.  Державна політика економічного розвитку сфери водопостачання та водовідведення [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / Т. М. Сугак ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ, 2018. – с.
•    Капущак, В. В.  Кокурентна політика в банківському секторі національної економіки [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / В. В. Капущак ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Запоріжжя, 2018. – с.
•    Горда, С. Є.  Методи ресурсного теоретико-ігрового аналізу процесів регіонального розвитку [Текст] : автореферерат дис. ...канд. техн. наук / С. Є. Горда ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ, 2018. – с.
•    Ніфатова, О. М.  Методологічні засади розвитку брендингу в інтегрованих структурах бізнесу [Текст] : автореферерат дис. ...док. екон. наук / О. М. Ніфатова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ, 2018. – с.
•    Ліхоносова, Г. С.  Методологія регулювання соціально-економічного відторгнення на підприємствах [Текст] : автореферерат дис. ...докт. екон. наук / Г. С. Ліхоносова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ, 2018. – с.
•    Македон, В. В.  Методологія реструктуризації промислових підприємств: інноваційні підходи в умовах трансформації економіки [Текст] : автореферерат дис. ...док. екон. наук / В. В. Македон ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Запоріжжя, 2018. – с.
•    Кафка, С. М.  Методологія та організація обліку необоротних матеріальних активів [Текст] : автореферерат дис. ...док. екон. наук / С. М. Кафка ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль, 2018. – с.
•    Якайтіс, І. Б.  Механізм державного управління інноваційним розвиток вищої освіти в Україні [Текст] : автореферерат дис. ...канд. наук з державного управління / І. Б. Якайтіс ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Івано-Франківськ, 2018. – с.
•    Лесик, В. О.  Моніторинг фінансової стабільності банківської системи [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / В. О. Лесик ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків, 2018. – с.
•    Кулько-Лабинцева, І. В.  Об`єктивно-суб`єтиктивний підхід до функціонування основних засобів промислових підприємств [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / І. В. Кулько-Лабинцева ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Запоріжжя, 2018. – с.
•    Мисюк, В. О.  Облік та аудит витат на маркетингові комунікації підприємства [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / В. О. Мисюк ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ, 2018. – с.
•    Болотова, О. О.  Організаційно-економічне забезпечення ефективності менеджменту персоналу підприємства [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / О. О. Болотова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНЕУ ім.С.Кузнеця, 2018. – 20 с.
•    Фраєр, О. В.  Перехід сільського господарства України на засади сталого розвитку [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Фраєр ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ, 2018. – с.
•    Рагуліна, Н. В.  Розвиток інвестиційного механізму державної політики пост-кофліктного відновлення національної економіки [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / Н. В. Рагуліна ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Краматорьск, 2018. – с.
•    Чавичалов, І. І.  Розвиток управлінського персоналу промислового підприємства [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / І. І. Чавичалов ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ, 2018. – с.
•    Будько, О. В.  Система обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку організації [Текст] : автореферерат дис. ...док. екон. наук / О. В. Будько ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ, 2018. – с.
•    Самойленко, І. О.  Теоретико-методологічні засади формування енергоефективної моделі розвитку національної економіки [Текст] : автореферерат дис. ...док. екон. наук / І. О. Самойленко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Запоріжжя, 2018. – с.
•    Черства, А. О.  Удосконалення технології пресового вилучення ріпакової олії із використанням ферментних препаратів [Текст] : автореферерат дис. ...канд. техн. наук / А. О. Черства ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ, 2018. – с.
•    Касьяновський, Є. В.  Управління інвестиціями в реальний сектор національної економіки на основі індикативного оцінювання [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / Є. В. Касьяновський ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Запоріжжя, 2018. – с.
•    Проценко, Я. В.  Управління фінансовою стабільністю підприємства готельного господарства [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / Я. В. Проценко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ, 2018. – с.
•    Савчук, Л. С.  Участь інститутів молодіжного парламентаризиу у державотворчих процесах України: теоретико-методологічний аспект [Текст] : автореферерат дис. ...канд. наук з державного управління / Л. С. Савчук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Івано-Франківськ, 2018. – с.
•    Калєнік, К. В.  Формуван6ня конкурентної стратегії підприємст ресторанного господарства [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / К. В. Калєнік ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків, 2018. – с.
•    Полєнніков, М. О.  Формування державної стратегії соціально орієнтованого економічного розвитку національної економіки [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / М. О. Полєнніков ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Краматорськ, 2018. – с.
•    Павловський, П. В.  Формування системи логістичних бізнес-процесів переробної галузі [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / П. В. Павловський ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Краматорськ, 2018. – с.
•    Стоказ, Я. М.  Формування стратегічних знань промислового підприємства [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / Я. М. Стоказ ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : ХНЕУ ім.С.Кузнеця, 2018. – 20 с.
•    Галак, К. І.  Облік витрат соціально-орієнтованої діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / К. І. Галак ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 21с.
•    Галак, К. І.  Облік витрат соціально-орієнтованої діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / К. І. Галак ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.); наук. кер. В.В. Сопко. – Київ, 2018. – 243 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд.- Дод.: с. 202-241.
•    Григоренко, О. С.  Облікове забезпечення управління підприємством на основі теорії обмежень [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / О. С. Григоренко ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 24 с.
•    Григоренко, О. С.  Облікове забезпечення управління підприємством на основі теорії обмежень [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / О. С. Григоренко ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.); наук. кер. В.М. Костюченко. – Київ, 2018. – 264 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: в кінці розд.- Дод.: с. 196-264.
•    Карпенко, І. В.  Облікове забезпечення трансфертного ціноутворення на підприємствах торгівлі [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / І. В. Карпенко ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.); наук. кер. Г.В. Блакита. – Київ, 2018. – 294 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: в кінці розд. - Дод.: с. 217-294.
•    Карпенко, І. В.  Облікове забезпечення трансфертного ціноутворення на підприємствах торгівлі [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / І. В. Карпенко ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 22 с.
•    Кучеренко, А. В.  Фінансовий інжиніринг на підприємствах реального сектору економіки [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / А. В. Кучеренко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.); наук. кер. Н.М. Гуляєва. – Київ, 2018. – 214 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 191-214. -Дод.
•    Кучеренко, А. В.  Фінансовий інжиніринг на підприємствах реального сектору економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. В. Кучеренко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 23 с.
•    Лободіна, З. М.  Бюджетний механізм соціально-економічного розвитку держави [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / З. М. Лободіна. – Київ, 2019. – с.
•    зразок [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ, 2019. – с.
•    Судак, Г. В.  Організаційно-економічні засади розвитку підприємництва на сільських територіях [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / Г. В. Судак ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖНАУ, 2019. – 20 с.
•    Паранюк, Я. Д.  Оцінка ефективності інноваційних проектів на підприємствах в умовах ризику та невизначеності [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / Я. Д. Паранюк ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.
•    Шлапак, М. А.  Розвиток асоціальних форм використання сільськогосподарської техніки [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / М. А. Шлапак ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖНАУ, 2019. – 20 с.
•    Ізмайлова, О. О.  Удосконалення технології пшеничних зернових пластівців підвищеної біологічної цінності [Текст] : автореферерат дис. ...канд. техн. наук / О. О. Ізмайлова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ, 2019. – с.
•    Білоусова, О. С.  Фінансова взаємодія держави та підприємств для розвитку економіки[Текст] : автореферерат дис. ...док. екон. наук / О. С. Білоусова. – Київ, 2019. – с.
•    Архіпов, Н. М.  Управління ефективністю операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / Н. М. Архіпов ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.); наук. кер. Г.В. Ситник. – Київ, 2019. – 201 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 181-187.- Дод.
•    Архіпов, Н. М.  Управління ефективністю операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / Н. М. Архіпов ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2019. – 20 с.
•    Стаканов, Р. Д.  Трансформація регіональної трудової міграційної політики в умовах формування глобального ринку праці [Текст] : Автореферат дис...док.екон.наук / Р. Д. Стаканов ; 08.00.02-світове господарство і міжнародні економічні відносини [Текст]. – Київ : КНУ, 2019. – 20с.
•    Янковська, Г. В.  Маркетингові комунікативні стратегії підприємств готельного господарства [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / Г. В. Янковська ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.); наук. кер. Є.В. Ромат. – Київ, 2019. – 251 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 215-238. - Дод.
•    Янковська, Г. В.  Маркетингові комунікативні стратегії підприємств готельного господарства [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / Г. В. Янковська ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2019. – 24 с.