^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

 • Семенюк, Н. М.  Час вчинення злочину за кримінальним правом України (доктринальний,законодавчий та практичний аспекти) [Текст] : автореферерат дис. ...канд. юрид. наук / Н. М. Семенюк ; 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;кримінально-виконавче право. – Київ : НАМ, 2018. – 18 с.
 • Андрощук, М. О.  Стратегія формування ресурсів розвитку підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / М. О. Андрощук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНЕУ ім.В.Гетьмана, 2019. – 21 с.
 • Баланчук, Д. В.  Управління корпоративним сегментом банку [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / Д. В. Баланчук ; 08.00.08 - гроші,фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 19 с.
 • Баланчук, Д. В.  Управління корпоративним сегментом банку [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / Д. В. Баланчук ; 08.00.08 - гроші,фінанси і кредит; наук. кер. Н.П. Шульга. – Київ, 2019. – 279 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд.- Дод.: с. 199-279.
 • Віліжінський, В. М.  Відтворення національних традицій врядування в системі місцевого самоврядування України [Текст] : автореферерат дис. ...канд. наук з держ. упр. / В. М. Віліжінський ; 25.00.04 - місцеве самоврядування. – Одеса : ОРІДУ, 2019. – 20 с.
 • Войновський, М. М.  Посилення інституційної спроможності системи місцевого самоврядування через розвиток об'єднань співвласників багатоквартирних будинків [Текст] : автореферерат дис. ...канд. наук з держ.упр. / М. М. Войновський ; 25.00.04-місцеве самоврядування. – Київ : ОРІДУ, 2019. – 20 с.
 • Говорун, С. В.  Державне управління у сфері забезпечення пожежної безпеки в Україні: аспекти інституційного розвитку [Текст] : автореферерат дис. ...канд. наук з держ. управління / С. В. Говорун ; 25.00.01 - теорія та історія державного управління. – Львів : ЛРІДУ, 2019. – 20 с.
 • Гуненкова, О. В.  Надання адміністративних муніципальних послуг в умовах децентралізації влади України [Текст] : автореферерат дис. ...канд. наук з держ.упр. / О. В. Гуненкова ; 25.00.04 - місцеве самоврядування. – Одеса : ОРІДУ, 2019. – 20 с.
 • Зубченко, Л. С.  Біотехнологічне отримання водню в біопаливному елементі з фотоелектрохімічним катодом [Текст] : автореферерат дис. ...канд. техн. наук / Л. С. Зубченко ; 03.00.20-біотехнологія. – Київ : КПІ ім.І.Сікорського, 2019. – 23 с.
 • Касянок, К. Г.  Залучення іноземних інвестицій в умовах фінансових дисбалансів [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / К. Г. Касянок ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар. екон. відносини. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 23 с.
 • Книшик, С. І.  Реформування системи державного управління загальною середньою освітою в Україні в контексті європейської інтеграції [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / С. І. Книшик ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : ЛРІДУ, 2019. – с.
 • Коваленко, В. В.  Діагностика в управління економічною безпекою підприємства [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / В. В. Коваленко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 21 с.
 • Кучер, Г. В.  Фінансові ресурси державного сектора економіки як складова суспільного розвитку [Текст] : дис. ...д-ра екон. наук / Г. В. Кучер ; 08.00.08 - гроші,фінанси і кредит; наук. консультант І.Я. Чугунов. – Київ, 2019. – 523 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд.- Дод.
 • Павлушенко, Т. О.  Економічний аналіз фінансування державних закладів вищої освіти [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / Т. О. Павлушенко ; 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами екон.діяльності). – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 21 с.
 • Самсонова, Л. В.  Контрактні відносини в системі міжнародної кооперації [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Л. В. Самсонова ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар. екон. відносини екон. науки; наук.кер. Л.П. Кудирко. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 24 с.
 • Сірик, М. В.  Управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / М. В. Сірик ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КПІ ім.І.Сікорського, 2019. – 25 с.
 • Федорова, Н. Є.  Адаптація комунікативної складової комплексу маркетингу підприємств харчової галузі до сучасних ринкових умов [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / Н. Є. Федорова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Херсон : ХНТУ, 2019. – 20 с.
 • Цегельник, Н. І.  Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями та замовниками: організація та методика [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / Н. І. Цегельник ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 21 с.
 • Щербина, В. А.  Удосконалення технології стабілізації білих столових виноматеріалів до кристалічних помутнінь [Текст] : автореферерат дис. ...канд. техн. наук / В. А. Щербина ; 05.18.05 - технологія цукристих речовин та продуктів бродіння. – Київ : КУХТ, 2019. – 20 с.