^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

 • Малярчук, І. А.  Провадження у справах з податкових спорів в адміністративному судочинстві України [Текст] : монографія / І. А. Малярчук. – Одеса : Фенікс, 2018. – 175 с. – Бібліогр.: с. 150-175. – ISBN 978-966-928-574-4 : 220.00.
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : підручник / авт.: А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, О.В. Дьяченко та ін.; за ред. А.А. Мазаракі та Т.М. Мельник. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 651 с. – Бібліогр.: с. 565-587. – ISBN 978-966-629-980-5 : 260,00.
 • Латигіна, Н. А.  Політичні режими [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Латигіна, Н. Ю. Гусєва, М. В. Ліпін. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 231 с. – Бібліогр.: с. 211-216. – ISBN 978-966-629-994-2 : 90.00.
 • Міжнародний бізнес [Текст] : опор. конспект лекцій / авт.: Т.М. Мельник, Н.Г.Калюжна, В.Г.Лежепьокова; каф. міжнар. екон. відносин. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 164 с. – Бібліогр.: с. 160-164. –  : 53.00.
 • Електронне урядування [Текст] : опор. конспект лекцій / авт. А.О. Ільїна; каф. публ. упр. та адміністрування. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 174 с. – Бібліогр.: с. 167-174. –  : 54.00.
 • Державне управління та місцеве самоврядування [Текст] : опор. конспект лекцій / авт.: А.О.Ільїна; каф. публ. упр. та адміністрування. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 148 с. – Бібліогр.: с. 188-196. –  : 57.00.туризм [Текст] : опор. конспект лекцій / авт.: О.В. Гладкий; каф. туризму та рекреації. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 92 с. – Бібліогр.: с. 88-92. –  : 44.00.
 • Технологія продукції ресторанного господарства [Текст] : опорний конспект лекцій / авт.: А.Ю. Медведєва, Т.О. Марцин ; каф. технології і організації ресторан. госп-ва. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 116 с. – Бібліогр.: с. 115-116. –  : 48.00.
 • Цивільне право [Текст] : опор. конспект лекцій. ч. 1 / авт.: Н.Д. Красіліч, П.М. Пальчук; каф. міжнар. приват., комерц. права. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 140 с. – Бібліогр.: с. 136-140. –  : 50.00.
 • Фінанси, гроші та кредит [Текст] : опор. конспект лекцій / авт.: Ю.В.Серажим, Т.Ф. Сундук; каф. банк. справи. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 172 с. – Бібліогр.: с. 99-104. –  : 45.00.
 • Екскурсійна справа [Текст] : опор. конспект лекцій / авт.: О.В. Гладкий, А.М. Клімова; каф. туризму та рекреації. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 124 с. – Бібліогр.: с. 121-124. –  : 49.00.
 • Боровик, К. Ю.  Базовий курс польської мови [Текст] = Podstawowy kurs jezyka polskiego : навч. посіб. / К. Ю. Боровик. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 171 с. – Бібліогр.: с. 168-170. – ISBN 978-966-929-995-9 : 85.00.
 • Митна справа [Текст] : опор. конспект лекцій / авт.: Т.А. Караваєв, Н.В. Калуга; каф. товарознавства та мит. справи. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 200 с. – Бібліогр.: с. 195-200. –  : 57,00.
 • Бухгалтерський облік [Текст] : опор. конспект лекцій / авт.: А.П. Шаповалова, О.О. Августова, М.В. Кузуб, ; каф. обліку та оподаткування. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 134 с. – Бібліогр.: с. 130-134. –  : 49.00.
 • Аудиторський консалтинг [Текст] : опор. конспект лекцій / авт.: О.О. Заремба, М.О. Нежива; каф. фін. аналізу та аудиту. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 232 с. – Бібліогр.: с. 228-232. –  : 60.00.
 • Правове регулювання фінансового контролю [Текст] : опорний конспект лекцій / авт.: О.В. Запотоцька, Ю.Б. Пустовіт, Л.В. Сенченко, В. О. Тімашов; каф. адміністрат., фін., інформ. права. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 70 с. – Бібліогр.: с. 65-70. –  : 42.00.
 • Експериментальна психологія [Текст] : опор. конспект лекцій / авт. О.В. Полунін; каф. психології. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 58 с. – Бібліогр.: с. 57-58. –  : 41.00.
 • Національні інтереси в світовій геополітиці та геоекономіці [Текст] : опор. конспект лекцій / авт.: Л.В. Губицький, В.Й. Разіцький; каф. філософ. та соціал. наук. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 174 с. – Бібліогр.: с. 169-172. –  : 54.00.
 • Фінансовий менеджмент [Текст] : опор. конспект лекцій / авт.: Г.В. Ситник, Г.В. Блакита, В.В. Адаменко; каф. економіки та фінансів підприємства. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 112 с. – Бібліогр.: с. 111-112. –  : 47.00.
 • Інформаційні війни [Текст] : опор. конспект лекцій / авт. І.В. Гамова; каф. журналістики та рекл. – Київ : КНТЕУ, 2020. – 140 с. – Бібліогр.: с. 137-140. –  : 50.00.
 • Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві: заяви, скарги, клопотання, відзиви [Текст] : збірник. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 263 с. – ISBN 978-611-01-2056-2 : 290.00.
 • Процесуальні документи в галузях цивільно-правових, трудових, сімейних, господарських, житлових та інших відносин: зразки, коментарі, пояснення [Текст] : практич. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 401 с. – ISBN 978-611-01-0553-8 : 311.00.
 • Васильєв, С. В.  Звернення до суду: алгоритм процесуальних дій (адміністративна юрисдикція) [Текст] : навч. посіб. / С. В. Васильєв. – Київ : Правова єдність, 2021. – 342 с. – ISBN 978-617-566-657-9 : 360.00.
 • Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : підручник / авт.: А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник,О.В. Гончаренко та ін.; за ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 703 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-629--927-0 : 360.00.
 • Мережко, Н. В.  Управління якістю [Текст] : підручник / Н. В. Мережко, В. В. Осієвська, Ю. М. Мотузка. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 327 с. – Бібліогр.: с. 323-327. – ISBN 978-966-629-469-5 : 130.00.
 • Теорія держави і права [Текст] : підручник / авт.: В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва, Т.О. Гуржій та ін.; за ред. Л.В. Ніколаєвої, Т.О. Гуржія. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 424 с. – Бібліогр.: с. 417-423. – ISBN 978-966-629-972-0 : 150.00.
 • Федорова, Л. М.  Вступ до мовознавства [Текст] : навч.посіб. / Л. М. Федорова. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 172 с. : іл. – Бібліогр.: с. 170-171. – ISBN 978-966-918-000-1 : 55.00.
 • Чугунов, І. Я.  Бюджетна стратегія суспільного розвитку [Текст] : монографія / І. Я. Чугунов. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 531 с. : табл. – Бібліогр.: с. 492-511. – ISBN 978-966-918-001-8 : 220.00.
 • Спори про міжнародне викрадення дітей [Текст] : метод. рек. / кол. авт.: Г.О. Гаро, О.В. Зозуля, О.Р. Поєдинок та ін.; комітет з сімейного права; департамент міжнар. права міністерства юстиції України. – Харків : Фактор Медіа, 2021. – 144 с. – ISBN 978-966-180-741-8 : 70.00.
 • Франчайзинг [Текст] : опор. конспект лекцій / авт.В.В. Мельник; каф. економіки та фінансів підприємства. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 106 с. –  : 47.00.
 • Правознавство [Текст] : опор. конспект лекцій / авт.: Ю.І. Крегул, Р.П. Сухацький, Р.В. Мельниченко, В.М. Берізко; каф.правового забезп. безпеки бізнесу. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 138 с. – Бібліогр.: с.135-138. –  : 50.00.
 • Управління конкурентоспроможністю підприємств [Текст] : опор. конспект лекцій / авт.: В.В. Мельник; каф. економіки та фінансів підприємства. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 130 с. – Бібліогр.: с. 128-130. –  : 49.00.
 • Право соціального забезпечення України [Текст] : опор. конспект лекцій / авт. В.В. Андріїв; каф. адмін., фін. та інформ. права. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 146 с. – Бібліогр. : с. 93-98. –  : 45.00.
 • Облік і оподаткування діяльності міжнародних корпорацій [Текст] : опор. конспект лекцій / авт.: В.М. Костюченко, Н.В. Найдьонова, О.С. Григоренко; каф. обліку та оподаткування. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 114 с. – Бібліогр.: с. 111-114. –  : 47.00.
 • Технології цифрового маркетингу [Текст] : опор. конспект лекцій / авт. Т.М. Янковець; каф. маркетингу. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 108 с. – Бібліогр.: с. 106-108. –  : 47,00.