^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

 • Кошельник, А. В.  Формування споживних властивостей напоїв з насіння пажитнику грецького [Текст] : дис. ...д-ра філософії / А. В. Кошельник ; спец. 076 Підприємництво,торгівля та біржова діяльність; галузь знань 07 Упр. та адміністрування; наук. кер. Н.В. Притульсьув. – Київ, 2020. – 185 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.в кінці розд. - Дод.
 • Тараненко, А. П.  Івент-менеджмент в туризмі [Текст] : дис. ...д-ра філософії / А. П. Тараненко ; 073 Менеджмент; наук. кер. Н.І. Ведмідь. – Київ, 2020. – 221 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 191-221. -Дод.
 • Левковець, Н. П.  Ідентифікація стану економічної безпеки та базові засади і заходи її забезпечення для підприємств автомобільного транспорту [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Н. П. Левковець ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НТУ, 2020. – 20 с.
 • Коновалова, О. В.  Формування мотиваційної готовності студентів до професійної діяльності в торгівлі [Текст] : дис.... д-ра філософії / О. В. Коновалова ; спец. 053 - психологія; 05 - соціал. та поведінк. науки; наук. кер. М. С. Корольчук. – Київ, 2020. – 316 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 173-200. - Дод.: с. 203-316.
 • Заяц, О. В.  Організаційно-економічний механізм контролінгу на підприємствах пасажирського автомобільного транспорту [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / О. В. Заяц ; 08.00.04 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : НТУ, 2020. – 20 с.
 • Лупенко, А. Ю.  Управління зовнішнім державним боргом в умовах трансформації економіки [Текст] : автореферат дис...канд.екон. наук / А. Ю. Лупенко ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 19 с.
 • Лупенко, А. Ю.  Управління зовнішнім державним боргом в умовах трансформації економіки [Текст] : дис...канд.екон. наук / А. Ю. Лупенко ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит; наук. кер. І.Я. Чугунов. – Київ, 2021. – 224 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 193-209. - Дод.: с. 194-224.
 • Рудик, О. А.  Формування механізмів регулювання соціально-трудових відносин в ОТГ у підвищенні якості життя населення [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / О. А. Рудик ; 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 21 с.
 • Бєлякова, О. В.  Інноваційний розвиток національної економіки: концептуальні засади взаємодії влади, науки і бізнесу [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. В. Бєлякова ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ВНЗ "Нац. акад. упр.", 2021. – 40 с.
 • Крамаренко, А. В.  Дискурс розвитку глобальних інноваційних мереж у міжнародних інтеграційних об'єднаннях [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. В. Крамаренко ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар. екон. відносини. – Київ : КНУ ім. Т.Шевченка, 2021. – 20 с.
 • Шевчун, М. Б.  Управління якістю логістичних процесів торговельного підприємства [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / М. Б. Шевчун ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.); наук. кер. Г.Т. П'ятницька. – Київ, 2021. – 247 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд.- Дод.
 • Шевчун, М. Б.  Управління якістю логістичних процесів торговельного підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. Б. Шевчун ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2021. – 24 с.
 • Романовська, О. Л.  Технологія бісквітів підвищеної харчової цінності на основі борошняних сумішей [Текст] : автореферат дис. ...канд. техн. наук / О. Л. Романовська ; 05.18.16 - технологія харч. продукції. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 21 с.
 • Романовська, О. Л.  Технологія бісквітів підвищеної харчової цінності на основі борошняних сумішей [Текст] : дис. ...канд. техн. наук / О. Л. Романовська ; 05.18.16 - технологія харч. продукції; наук. кер. М.Ф. Кравченко. – Київ, 2021. – 297 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд. - Дод.: с. 147-297.
 • Нестеренко, Н. А.  Стабілізація споживчих властивостей швидкозаморожених напівфабрикатів із культивованих печериць [Текст] : автореферат дис.... канд.техн. наук / Н. А. Нестеренко ; 05.18.15 - товарознавство харч. продуктів. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 21 с.
 • Нестеренко, Н. А.  Стабілізація споживчих властивостей швидкозаморожених напівфабрикатів із культивованих печериць [Текст] : дис.... канд.техн. наук / Н. А. Нестеренко ; 05.18.15 - товарознавство харч. продуктів; наук. кер. С.О. Белінська. – Київ, 2021. – 158 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд. - Дод.
 • Гранат, Л. В.  Управління брендом підприємства роздрібної електронної торгівлі [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / Л. В. Гранат ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2021. – 23 с.
 • Гранат, Л. В.  Управління брендом підприємства роздрібної електронної торгівлі [Текст] : дис. ...канд. екон.наук / Л. В. Гранат ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.); наук. кер. О.С. Бондаренко. – Київ, 2021. – 279 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд. - Дод.: с. 248-279.
 • Вишневський, О. С.  Цифровізація процесу стратегування розвитку національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. С. Вишневський ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : Ін-т економіки промисловості НАНУ, 2021. – 44 с.
 • Ципліцька, О. О.  Інституційні механізми модернізації промислового сектору національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / О. О. Ципліцька ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : Ін-т економіки та прогнозуванняя НАНУ, 2021. – 40 с.
 • Надейко, М. М.  Менеджмент соціальної відповідальності у системі корпоративної культури підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / М. М. Надейко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : ЗВО "Львів.ун-т бізнесу та права", 2021. – 20 с.
 • Задерей, А. Є.  Забезпечення стабільності системи управління людськими ресурсами вітчизняних морських портів [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. Є. Задерей ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Рівне : НУВГП, 2021. – 21 с.
 • Демченко, К. І.  Соціально-економічна ефективність пенсійного забезпечення громадян України [Текст] : автореферат дис...канд.екон.наук / К. І. Демченко ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Дніпро : ВНЗ"Ун-т ім. А. Нобеля", 2021. – 20 с.
 • Байрак, А. О.  Активізація приватного медичного сектору в системі охорони здоров'я країни на засадах державно-приватного партнерства [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / А. О. Байрак ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Покровськ : ДВНЗ ДНТУ, 2021. – 20 с.
 • Коцюба, О. С.  Методологія оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів підприємств в умовах невизначеності [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. С. Коцюба ; 08.00.04- економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2021. – 36 с.
 • Боліла, Н. О.  Споживні властивості чорноморської акули катран (sgualus acanthias) [Текст] : автореферат дис...канд. техн. наук / Н. О. Боліла ; 05.18.16 - технологія харч. продуктів. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 21 с.
 • Боліла, Н. О.  Споживні властивості чорноморської акули катран (sgualus acanthias) [Текст] : дис...канд. техн. наук / Н. О. Боліла ; 05.18.16 - технологія харч. продуктів; наук. кер. О.В. Сидоренко. – Київ, 2021. – 193 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр. в кінці розд.
 • Поленкова, М. В.  Теоретико-методологічні засади посилення конкурентних позицій сільськогосподарських підприємств в умовах сталого розвитку сільських територій України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / М. В. Поленкова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : ЗВО ЛУБП, 2021. – 42 с.
 • Костинець, Ю. В.  Управління розвитком ринку послуг на засадах маркетингу в умовах цифрової трансформації економіки [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Ю. В. Костинець ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ВНЗ "НАУ", 2021. – 44 с.
 • Куцеволова, М. В.  Державне регулювання ринку праці в сегменті малого та середнього бізнесу [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / М. В. Куцеволова ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Дніпропетровськ : ВНЗ "Ун-т ім А.Нобеля", 2021. – 20 с.
 • Чернецька, Л. В.  Організаційно-економічний механізм зменшення втрат робочої сили [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Л. В. Чернецька ; 08.00.03 - економіка та упр. госп-вом. – Київ : ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАНУ", 2021. – 20 с.
 • Крамарев, Г. В.  Теоретико-методологічне обгрунтування сталого розвитку промисловості України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Г. В. Крамарев ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Харків : НДЦ ІПР НАНУ, 2021. – 41 с.
 • Згалат-Лозинська, Л. О.  Науково-методологічні основи державного регулювання інноваційної діяльності в будівництві [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Л. О. Згалат-Лозинська ; 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. – Київ : КНУБА, 2021. – 44 с.
 • Федяй, Н. О.  Розвиток морських портів України в умовах європейської економічної інтеграції [Текст] : авторефрат дис. ...канд.екон.наук / Н. О. Федяй ; 08.00.03-економіка та упр.нац. госп-вом. – Київ : ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАНУ", 2021. – 20 с.
 • Рязанова, Н. О.  Стратегічні орієнтири розвитку альтернативної енергетики в національній економіці України [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон.наук / Н. О. Рязанова ; 08.00.03 - економіка та упр. національним господарством. – Київ : ВНЗ НАУ, 2021. – 41 с.
 • Резяпов, К. І.  Регулювання інвестиційних процесів на фондовому ринку України [Текст] : автореферат дис. ...канд.екон.наук / К. І. Резяпов ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2021. – 21 с.
 • Малков, Д. І.  Організаційні та соціально-економічні засади розвитку громадського харчування в Україні [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / Д. І. Малков ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Рівне : НУВГП, 2021. – 22 с.