^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

1.        Let's speak English! (Text) : збірник завдань для формування англомовної комунікативної компетенції / авт. О.В. Дубініна; КНТЕУ, Каф. сучасних європейських мов. – 737/16 (замовл.). – Київ : КНТЕУ, 2016. – 122 c/. –  : 28,00.

2.        Аудит інвестиційних проектів [Текст] : практикум / авт. О.В. Катрич; КНТЕУ, Каф. фінансового аудиту. – 461/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 62 с. –  : 22,00.

3.        Бренд-менеджмент : програма та робоча програма / авт. Є.В.Ромат, Д.В Яцюк, М.Ю. Чикусова; Каф. маркетингу та реклами. – 427/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 30 с. –  : 47,00.

4.        Державний фінансовий контроль [Текст] : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / авт. В.Г. Барановська; КНТЕУ, Каф. фінансового аудиту. – 292/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 75 c. –  : 16,00.

5.        Державний фінансовий контроль організацій і установ [Текст] : практикум / авт. В.П. Міняйло; КНТЕУ, Каф. фінансового аудиту. – 562/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 54 c. –  : 20,00.

6.        Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння [Текст] : програма / авт. В.В. Індутний, К.А. Пірковіч; КНТЕУ, Каф. товарознавства та митної справи. – 684/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 15 c. –  : 14,00.

7.        Експертиза транспортних засобів : програма та робоча програма / авт. С.В. Михайлов; КНТЕУ, Каф. товарозанвства та митної справи. – 741/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 26 с. –  : 26,00.

8.        Експрес-методи оцінки якості та безпечності товарів [Текст] : методичні рекомендації до лабораторних занять / авт. Б.К. Пасальський, Н.Ю. Чикун; КНТЕУ, Каф. товарознавства , управління безпечністю та якістю. – 754/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 19 с. –  : 15,00.

9.        Експрес-методи оцінки якості та безпечності товарів [Текст] : програма та робоча програма / авт. Б.К. Пасальський, Н.Ю. Чикун; КНТЕУ, Каф. товарознавства , управління безпечністю та якість. – 654/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 18 с. –  : 17,00.

10.     Інженерна графіка : програма та робоча програма / Каф. інженерно-технічних дисциплін; уклад. Т.В. Савченко. – 522/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 22 c. –  : 20,00.

11.     Інженерна графіка [Текст] : програма та робоча програма / авт. Т.В. Савченко; КНТЕУ, Каф. інженерно-технічних дисциплін. – 680/16 (замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 18 c. –  : 18,00.

12.     Іноземна мова за професійним спрямуванням (Текст) : робоча програма / авт. Л.А. Колот, Ю.Є. Шкорубська, КНТЕУ; Каф. сучас. європейських мов. – 629/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 92 c. –  : 56,00.

13.     Професійна комунікація іноземною мовою [Текст] : проограма та робоча програма / авт. Л.А. Колот; КНТЕУ, Каф. сучасних європейських мов. – 621/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 32 с. –  : 32,00.

14.     Інформаційні системи і технології в економіці [Текст] : програма та робоча програма / авт. О.І. Пурський; КНТЕУ, Каф. економічної кібернетики. – 751/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 26 c. –  : 27,00.

15.     Інформаційні системи і технології фінансового контролю [Текст] : практикум / авт. І.С. Несходовський; КНТЕУ, Каф. фінансового аудиту. – 561/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 55 c. –  : 20,00.

16.     Історія зарубіжної літератури [Текст] : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / авт. О.М. Циганюк, С.Ю. Шашенко; КНТЕУ, Каф. сучасних європейських мов. – 655/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 26 с. –  : 16,00.

17.     Історія України [Текст] : програма та робоча програма / авт. А.А. Мазавракі, Ю.Г. Бадах, І.О. Кизименко, І.В. Войціцька, Л.В. Губицький, Н.М. Литвин, В.Й. Разіцький; КНТЕУ, Каф. філософських та соціальних наук. – 547/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 23 c. –  : 23,00.

18.     Архітектура комп'ютера [Текст] : програма та робоча програма / авт. В.Я. Рассамакін, О.І. Козік; КНТЕУ, Каф. програмної інженерії та інформаційних систем. – 745/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 19 с. –  : 19,00.

19.     Маркетинг інновацій [Текст] : програма та робоча програма / авт. Н.В.Ортинська; КНТЕУ, Каф. маркетингу та реклами. – 678/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 26 c. –  : 27,00.

20.     Маркетинг у банку [Текст] : опор. конспект лекцій / авт. Н.О. Маслова; каф. банк. справи. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 82 с. – Бібліогр.: с. 81-82. –  : 33.00.

21.     Менеджмент [Текст] : програма / авт. С.В. Мельниченко, М.В. Босовська, А.М. Расулова, Л.Д. Романчук; КНТЕУ, Каф. готельно-ресторанного бізнесу. – 574/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 18 c. –  : 19,00.

22.     Менеджмент [Текст] : робоча програма / авт. С.В. Мельниченко, Н.І. Ведмідь, В.В. Білик, К.А. Шеєнкова; КНТЕУ, Каф. туризму та рекреації, Каф. гот.-рест. бізнесу. – 565/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 51 c. –  : 51,00.

23.     Менеджмент [Текст] : програма / авт. Н.І. Ведмідь, А.М. Расулова, К.А. Шеєнкова та інші; КНТЕУ, Каф. готельно-ресторанного бізнесу. – 577/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 18 c. –  : 19,00.

24.     Мерчандайзинг [Текст] : програма та робоча програма / авт. Т.М. Григоренко; КНТЕУ, Каф. торговельного підприємництва та логістики. – 753/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 26 c. –  : 16.00.

25.     Організація і методика аудиту [Текст] : програма та робоча програма / авт. О.Л. Шерстюк; КНТЕУ, Каф. фінансового аудиту. – 590/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 23 с. –  : 24,00.

26.     Основи автоматизованого проектування [Текст] : зб. тестових завдань / авт. С.Л. Шаповал, Р.А. Расулов; КНТЕУ, Каф. інженерно-технічних дисциплін. – 588/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 27 c. –  : 16,00.

27.     Оцінювання та облік майна в матеріальній формі 1 : програма та робоча програма / авт. Г.В. Уманців, А.В. Денисенко, КНТЕУ, Каф. бухг. обліку. – 622/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 22 c. –  : 23,00.

28.     Оцінювання та облік майна в матеріальній формі 2 : програма та робоча програма / авт.В.В. Сопко, Д.В. Карпенко, КНТЕУ, Каф. бухг. обліку. – 623/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 22 c. –  : 23,00.

29.     Поведінка споживачів [Текст] : програма та робоча програма / авт. І.Л. Федоришина; КНТЕУ, Каф. маркетингу та реклами. – 811/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 15 с. –  : 15,00.

30.     Поведінка споживачів [Текст] : опор. конспект лекцій / авт. І.Л.Федоришина; каф. маркетингу та реклами. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 46 с. – Бібілогр.: c. 46. –  : 29.00.

31.     Продакт плейсмент [Текст] : програма та робоча програма / авт. О.І. Микало; КНТЕУ, Каф. маркетингу та реклами. – 624/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 15 c. –  : 14,00.

32.     Стратегічний маркетинг [Текст] : робоча програма / авт.В.В. Ортинська; КНТЕУ, Каф. маркетингу та реклами. – 208/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 19 c. –  : 20,00.

33.     Теплотехніка [Текст] : методичні рекомендації до самостіцної роботи студентів / авт. Н.П. Форостяна, С.Л. Шаповал; КНТЕУ, Каф. інженерно-технічних дисциплін. – 645/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 63 c. –  : 21,00.

34.     Товарознавство. Послуги [Текст] : збірник тестових завдань / авт. А.А. Самойленко, О.В. Романенко; КНТЕУ, Каф. товарознавства, управління безпечністю та якістю. – 861/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 82 c. –  : 24,00.

35.     Торговельні мережі [Текст] : робоча програма / авт. О.О. Кавун; КНТЕУ, Каф. торговельного підприємництва та логістики. – 756/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 18 c. –  : 18,00.

36.     Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : робоча програма / авт. С.Ю. Шашенко, Л.М. Федорова; КНТЕУ, Каф. сучасних європейських мов. – 907/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 21 c. –  : 16,00.

37.     Управлінські інформаційні системи в обліку [Текст] : методичні рекомендації до самост.роботи студентів з використ.системи "ІС-ПРО" / авт. Ю.П. Зима, Г.В. Зябченкова; КНТЕУ, Каф. бухгалтерського обліку. – 551/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 45 c. –  : 19,00.

38.     Фізичне виховання . Загальнофізична підготовка[Текст] : робоча програма / авт. К.О. М'ясоєденков, М.Ю. Короп, Л.І. Погасій.; КНТЕУ, Каф. фізичної культури. – 567/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 9 c. –  : 11,00.

39.     Фізичне виховання . Самбо [Текст] : робоча програма / авт. К.О. М'ясоєденков, М.Ю. Короп, К.Г. Коптєв.; КНТЕУ, Каф. фізичної культури. – 558/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 9 c. –  : 12,00.

40.     Фізичне виховання. Фітнес [Текст] : робоча програма / авт. К.О. М'ясоєдніков, М.Ю. Короп, С.І. Гайдай; КНТЕУ, Каф. фізичної культури. – 559/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 10 c. –  : 11,00.

41.     Фінансовий аналіз [Текст] : опор. конспект лекцій / авт.: Н.С. Барабаш, Н.М. Пилипчук, А.О. Міщенко; каф. фін. аудиту. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 82 с. – Бібліогр.: с. 78-82. –  : 34.00.

42.     Фінансовий корпоративний контроль [Текст] : програма та робоча прграма / авт. О.А. Романенко; КНТЕУ, Каф. фінансового аудиту. – 591/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 22 c. –  : 22,00.

43.     Фірмовий стиль [Текст] : робоча програма / авт. Г.В.Алданькова, Д.С. Файвішенко; КНТЕУ, Каф. маркетингу та реклами. – 681/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 18 с. –  : 15,00.

44.     Ціноутворення в системі маркетингу [Текст] : опор. конспект лекцій / авт. Л.Л. Данілова. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 102 с. – Бібліогр.: с. 100-102. –  : 35.00.

45.     Цифрові технології в рекламі [Текст] : програма та робоча програма / авт. Д.В. Яцюк; КНТЕУ, Каф. маркетингу та реклами. – 679/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 14 c. –  : 15,00.