^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

•    Дериколенко, О. М.  Теоретико-методологічні засади венчурної діяльності промислових підприємств [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. М. Дериколенко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Суми : СДУ, 2017. – 35 с.
•    Кравчук, Н. О.  Інтелектуальний капітал як чинник збільшення вартості підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Н. О. Кравчук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.
•    Шевченко, В. А.  Формування організаційно-економічного механізму управління закладами охорони здоров'я в умовах інноваційного розвитку [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / В. А. Шевченко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Дніпро : ДНУ ім. О.Гончара, 2017. – 20 с.
•    Гринчук, Т. П.  Інвестиційне забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Т. П. Гринчук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 21 с.
•    Ткачук, В. А.  Регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій [Текст] : дис. ...д-ра екон. наук / В. А. Ткачук ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом; наук. консультант В.К. Терещенко. – Київ, 2017. – 484 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 407-453. - Дод.
•    Брагіна, О. С.  Процесно-орієнтоване бюджетне управління підприємством [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. С. Брагіна ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон.діяльн.). – Одеса : ОНПУ, 2017. – 22 с.
•    Сазонова, С. В.  Організаційно-економічний механізм надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / С. В. Сазонова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДУТ, 2017. – 24 с.
•    Ткачук, В. А.  Регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / В. А. Ткачук ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 41 с.
•    Притула, М. Ю.  Економічні форми реалізації екологічної відповідальності корпорацій [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. Ю. Притула ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Рівне : НУВГП, 2017. – 20 с.
•    Ганжа, Б. О.  Державне регулювання детінізації неформального сектору економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Б. О. Ганжа ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 21 с.
•    Соловйов, А. І.  Формування інфокомунікаційного забезпечення управління аграрними виробничими структурами [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / А. І. Соловйов ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.: сіл..госп-во, ліс. госп-во та риб. госп-во). – Біла Церква : БНАУ, 2017. – 40 с.
•    Думікян, М. М.  Транснаціоналізація світового ринку телекомунікаційних послуг [Текст] : дис...канд. екон. наук / М. М. Думікян ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар. екон. відносини; наук. кер. Т.М. Мельник. – Київ, 2017. – 208 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 190-208. -Дод.
•    Думікян, М. М.  Транснаціоналізація світового ринку телекомунікаційних послуг [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / М. М. Думікян ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар. екон. відносини. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 21с.
•    Думікян, М. М.  Транснаціоналізація світового ринку телекомунікаційних послуг [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / М. М. Думікян ; 08.00.02 - світове госп-во і міжнар. екон. відносини. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 21с.
•    Ткачук, Т. М.  Формування франчайзингових мереж туристичних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Т. М. Ткачук ; 08.00.04 - економіка та упр.підприємствами ( за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2017. – 25 с.
•    Ткачук, Т. М.  Формування франчайзингових мереж туристичних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Т. М. Ткачук ; 08.00.04 - економіка та упр.підприємствами ( за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2017. – 25 с.
•    Котляров, В. О.  Інвестиційна привабливість агропромислових формувань [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / В. О. Котляров ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2017. – 20 с.
•    Шимко, А. В.  Управління маркетинговими технологіями в роздрібній торгівлі [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / А. В. Шимко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.); наук. кер. О.М. Бурдяк. – Київ, 2017. – 275 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 219-221.- Дод.