^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


•    Антонова, О. М.  Управління економічною безпекою сфери вищої освіти України [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук. / О. М. Антонова ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ВНЗ"НАУ", 2017. – 22 с.
•    Білоскурський, Р. Р.  Державне регулювання національного еколого-економічного розвитку [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / Р. Р. Білоскурський ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ВНЗ "Нац. акад. упр.", 2017. – 41 с.
•    Битківська, А. В.  Облік та аудит процедур банкрутства підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. В. Битківська ; 08.00.09 - бух.облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2017. – 21 с.
•    Богма, О. С.  Державне регулювання інституціональних змін в сфері забезпечення бюджетної складової економічної безпеки національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. С. Богма ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : ВНЗ "Нац. акад. упр.", 2017. – 40 с.
•    Гандзюк, О. В.  Формування облікової звітності як складової інформаційної системи підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Гандзюк ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.
•    Дмитренко, Р. М.  Ефективність процесу функціонування підприємств м'ясопродуктового підкомплексу: теоретико-методологічні аспекти [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук. / Р. М. Дмитренко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 20 с.
•    Кулик, Ю. М.  Ризик-менеджмент логістичної системи машинобудівних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Ю. М. Кулик ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КПІ, 2017. – 23 с.
•    Ліштаба, Л. В.  Формування механізму компетентності менеджерів в системі охорони здоров'я [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / Л. В. Ліштаба ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.
•    Лукан, О. М.  Облік і аналіз витрат маркетингової діяльності [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. М. Лукан ; 08.00.09 - бух. облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 20 с.
•    Лупич, О. О.  Формування конкурентоспроможного готельного господарства регіону [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. О. Лупич ; 08.00.05 - розвиток продуктив. сил і регіон. економіка. – Ужгород : ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", 2017. – 20 с.
•    Мельниченко, О. О.  Формування антикризового управління на промислових підприємствах [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. О. Мельниченко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ПВНЗ "Європ. ун-т", 2017. – 22 с.
•    Міх, О. М.  Формування трансформаційної системи забезпечення розвитку шкіряно-взуттєвої промисловості України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. М. Міх ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 21с.
•    Москаленко, В. В.  Прогнозування розвитку регіону як інструмент управління національною економікою [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. В. Москаленко ; 08.00.03 - економіка та упр. госп-вом. – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2017. – 20 с.
•    Московченко, В. В.  Психологічні особливості життєздатності неповнолітніх засуджених чоловічої статі [Текст] : автореферат дис. ...канд. психолог. наук / В. В. Московченко ; 19.00.06- юридична психологія. – Харків : ХНУВС, 2017. – 21 с.
•    Нікітіна, Я. В.  Облік та контроль розрахунків підприємств за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Я. В. Нікітіна ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.
•    Онищенко, В. В.  Механізм бюджетного регулювання в умовах децентралізації [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / В. В. Онищенко ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : ПВНЗ "Європ. ун-т", 2017. – 21 с.
•    Полгородник, О. В.  Державне регулювання інституціональних змін в сфері забезпечення бюджетної складової економічної безпеки національної економіки [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Полгородник ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 21 с.
•    Полинюк, Н. І.  Формування ресурсів місцевих бюджетів в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Н. І. Полинюк ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 21 с.
•    Савчук, С. С.  Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності [Текст] : автореферат дис. ... канд. юрид. наук / С. С. Савчук ; 12.00.11- міжнар. право. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – 20 с.
•    Садова, М. Є.  Формування стратегії управління якістю продукції підприємств будівельно-дорожнього машинобудування [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / М. Є. Садова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ПВНЗ "Європ. ун-т", 2017. – 21 с.
•    Стахів, І. М.  Регулювання ринку спортивно-оздоровчих послуг в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / І. М. Стахів ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 21 с.
•    Шакіна, Н. А.  Стратегічне управління науково-технічним розвитком України за умов глобальної конкуренції [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Н. А. Шакіна ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 21 с.
•    Шерстюкова, К. Ю.  Перерозподіл природно-ресурсної ренти в національній економіці [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / К. Ю. Шерстюкова ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України, 2017. – 21 с.
•    Шутилин, В. Ю.  Конкурентный потенциал машиностроительного комплекса Республики Беларусь: теория, методологя,инструменты измерения, механизм формирования [Текст] : автореферат дисс. ...д-ра экон. наук / В. Ю. Шутилин ; 08.00.05 - экономика, орг. и упр. предприятиями, отраслями, комплексами). – Минск : БГЭУ, 2017. – 42 с.
•    Щуревич, О. І.  Система банківського регулювання та нагляду в умовах відкритої економіки України [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. І. Щуревич ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 21 с.
•    Ярмак, М. Р.  Ефективність управліняя конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. Р. Ярмак ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Дніпро : Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, 2017. – 20 с.
•    Добрівська, М. В.  Розвиток біоекономіки в умовах трансформації аграрного сектору [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук. / М. В. Добрівська ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Київ : Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2018. – 23 с.
•    Дружинська, Н. С.  Облік лісових ресурсів [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон.наук / Н. С. Дружинська ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки"НААНУ, 2018. – 22 с.
•    Євтушенко, В. Д.  Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореферат дис...канд.екон.наук / В. Д. Євтушенко ; 08.00.04- економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2018. – 21 с.
•    Ємець, В. В.  Нагромадження капіталу в умовах економічної нестабільності [Текст] : дис...канд. екон. наук / В. В. Ємець ; 08.00.01 - екон. теорія та історія екон. думки; наук. кер. Ю.М. Уманців. – Київ, 2018. – 277 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 230-246. - Дод.
•    Ємець, В. В.  Нагромадження капіталу в умовах економічної нестабільності [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / В. В. Ємець ; 08.00.01 - екон. теорія та історія екон. думки. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 20 с.
•    Карпуніна, М. С.  Удосконалення механізму ресурсозбереження в металургійній галузі України [Текст] : автореферат дис...канд.екон.наук / М. С. Карпуніна ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – 20 с.
•    Катран, М. В.  Внутрішній ринок споживчих товарів в умовах глобальної конкуренції [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. В. Катран ; 08.00.01 - екон. теорія та історія екон. думки. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 23 с.
•    Катран, М. В.  Внутрішній ринок споживчих товарів в умовах глобальної конкуренції [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / М. В. Катран ; 08.00.01 - екон. теорія та історія екон. думки; наук. кер. Ю.М. Уманців. – Київ, 2018. – 269 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 220-240.- Дод.
•    Сочка, К. А.  Стимулювання розвитку підприємницької активності в туристично-рекреаційній сфері регіону [Текст] : автореферат дис...канд. екон.наук / К. А. Сочка ; 08.00.05 - розв.продукт.сил і регіон. економіка. – Ужгород : ДВНЗ"УНУ", 2018. – 20 с.
•    Чайкін, О. В.  Організаційно-економічні засади екологічно сертифікованого сільськогосподарського виробництва в Україні [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук. / О. В. Чайкін ; 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом. – Житомир : ЖНАУ, 2018. – 20 с.
•    Шестакова, А. В.  Альтернативна зайнятість у відтворенні трудового потенціалу сільських територій [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / А. В. Шестакова ; 08.00.03 - економіка та упр. госп-вом. – Житомир : ЖНАУ, 2018. – 20 с.