^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


•    Антикризове управління підприємством [Текст] : збірник тестових завдань / авт. Г.І. Лановська; КНТЕУ, Каф. економіки та фінансів підприємства. – 1083/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 59 c. –  : 22,00.
•    Бухгалтерський облік [Текст] : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / авт. В.В.Сопко, Д.В.Карпенко, А.В.Мельнікова, Н.В.Ніколенко; КНТЕУ, Каф. обліку та оподаткування. – 439/17[замовл.]. – К. : КНТЕУ, 2017. – 79 с. –  : 20,00.
•    Бухгалтерський облік у банках [Текст] : збірник тестових завдань / авт. Т.О. Плісак, А.О. Степаник; КНТЕУ, Каф. банк. справи;. – 351/17[замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 76 с. –  : 24,00.
•    Господарське право [Текст] : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / авт.О.М. Дорош; КНТЕУ, Каф. міжнародного приватного, комерційного та цивільного права. – 525/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 71с. –  : 24,00.
•    Державне регулювання економіки [Текст] : збірник тестових завдань / авт. В.В.Волошенюк, В.В.Гуменюк;КНТЕУ, Каф. економічної теорії та конкурентної політики;. – 837/17[замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 56 с. –  : 22,00.
•    Дискретні структури [Текст] : збірник тестових завдань / авт.В.М. Краснощок; КНТЕУ, Каф. програмної інженерії та інформаційних систем. – 1354/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 31 c. –  : 19,00.
•    Економіка програмного забезпечення [Текст] : програма та робоча програма / авт.О.В.Криворучко, М.І.Цюцюра, С.Л.Рзаєва; КНТЕУ, Каф. програмної інженерії та інф.систем. – 1326/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 20 c. –  : 20,00.
•    Економічний аналіз [Текст] : практикум / авт. В.Ю. Гордополов, В.Д. Гоцуляк; КНТЕУ, Каф. фінансового аудиту. – 903/17[замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 81 c. –  : 24,00.
•    Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) [Текст] : збірник тестів та завдань для самостійної роботи студентів / авт.В.В.Прима; КНТЕУ, Каф. іноземної філології та перекладу. – 1115/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 33 c. –  : 19,00.
•    Казначейська система обслуговування бюджету [Текст] : збірник тестових завдань / авт. І.С. Микитюк, Н.В.Прус; КНТЕУ, Каф. фінансів. – 996/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 45 c. –  : 21,00.
•    Комерційна логістика [Текст] : методичні рекомендації до самостійної роботи / авт. А.І.Зіміна; КНТЕУ, Каф. торговельного підприємництва та логістики. – 1392/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 54 c. –  : 21,00.
•    Конкурентоспроможність підприємства [Текст] : збірник тестових завдань / авт. В.В. Мельник; КНТЕУ, Каф. економіки та фінансів підприємства. – 54/18[замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 52 c. –  : 22.00.
•    Консолідація фінансової звітності [Текст] : практикум / авт. В.М. Костюченко, Г.В. Уманців; КНТЕУ, Каф. обліку та оподаткування. – 486/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 23 c. –  : 18,00.
•    Корпоративне управління [Текст] : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / авт. Н.Е.Дєєва, Ю.О.Силкіна; КНТЕУ, Каф. менеджменту. – 905/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 74 c. –  : 23,00.
•    Криміналістика [Текст] : збірник тестових завдань / авт. В.С. Давиденко; КНТЕУ, Каф. загальноправових дисциплін. – 1339/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 49 с. –  : 21,00.
•    Макроекономіка [Текст] : методичні рекомендації до самостійної роботи / авт. Т.А. Щербакова; КНТЕУ, Каф. економічної теорії та конкурентної політики. – 1396/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 63 c. –  : 23,00.
•    Методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікаційних робіт [Текст] / авт. Т.М.Мельник, Л.П.Кудирко, О.В.Дьяченко; КНТЕУ, Каф. міжнародних економічних відносин. – 968/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 56 с. –  : 22,00.
•    Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : методичні рекомендації до виконання практичних робіт / авт. О.І.Пурський,І.О.Мороз; КНТЕУ, Каф. економічної кібернетики. – 1474/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 74 с. –  : 24,00.
•    Міжнародна торгівля [Текст] : збірник тестових завдань / авт. Ю.О. Олейніков, В.П.Онищенко; КНТЕУ, Каф. міжнародних економічних відносин. – 1117/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 74c. –  : 24,00.
•    Міжнародні організації [Текст] : збірник тестових завдань / авт. В.В. Юхименко, Ю.І.Головня, І.М. Севрук; КНТЕУ, Каф. міжнародних економічних відносин. – 550/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 85 c. –  : 25,00.
•    Облік і звітність в оподаткуванні [Текст] : практикум / авт. А.П. Шаповалова, Г.В.Уманців, О.П.Кузьменко; КНТЕУ, Каф. обліку та оподаткування. – 1313/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 25 c. –  : 18,00.
•    Організаційна поведінка [Текст] : збірник ситуаційних вправ / авт. В.В.Хмурова; КНТЕУ, Каф. менеджменту. – 1325/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 38 c. –  : 20,00.
•    Оцінка вартості банку [Текст] : збірник тестових завдань / авт. Л.В. Недеря, О.Є.Еркес; КНТЕУ, Каф. банківської справи. – 1114/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 27с. –  : 18,00.
•    Практична психологія [Текст] : методичні рекомендації до проведення практичних (семінарських) занять / авт. В.А.Старик, О.В. Зазимко; КНТЕУ, Каф. психології. – 999/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 43 c. –  : 21,00.
•    Технічні засоби митного контролю [Текст] : збірник тестових завдань / авт. Р.П. Романенко; КНТЕУ, Каф. інженерно-технічних дисциплін. – 591/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 31 c. –  : 20,00.
•    Управління змінами [Текст] : ситуаційні вправи / авт. С.І. Бай; КНТЕУ, Каф. менеджменту. – 1070/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 19c. –  : 17,00.
•    Управління інвестиційним портфелем банку [Текст] : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / авт. Л.В.Жураховська, О.В.Озерчук, Л.О.Нетребчук; КНТЕУ, Каф. банківської справи. – 1338/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 51 с. –  : 21,00.
•    Фізика.Фізичні методи дослідження [Текст] : збірник тестових завдань / авт. Н.П. Форостяна, Р.П. Романенко. С.Л.Шаповал; КНТЕУ, Каф. інженерно-технічних дисциплін. – 1445/17 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 44 c. –  : 20,00.