^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


•    Маслюк, О. В.  Економічна стійкість як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємств машинобудування [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Маслюк ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Суми : СДУ, 2018. – 20 с.
•    Філософсько-теоретичні архетипи наукового мислення [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу / кол. авт.: Ю.І.Кулагін Ю.І.(кер.НДР), О.О.Валуйський, Л.О.Боровська, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2014. – 122 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 116-122.
•    Бесараб, С. О.  Управління інвестиційною діяльністю підприємств (за матеріалами металургійних підприємств України) [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / С. О. Бесараб ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2018. – 20 с.
•    Завальнюк, К. С.  Маркетингові стратегії зростання аграрних формувань [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / К. С. Завальнюк ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : НУ біоресурсів і природокористування України, 2018. – 22 с.
•    Алданькова, Г. В.  Управління маркетинговими комунікаціями торговельної мережі [Текст] : дис...канд.екон.наук / Г. В. Алданькова ; 08.00.04- економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.); наук. кер. О.І. Лабурцева. – Київ, 2018. – 330 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: в кінці розд. - Дод.
•    Бедрадіна, Г. К.  Теоретико-методичне обгрунтування заходів щодо підвищення якості послуг туристичних підприємств [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Г. К. Бедрадіна ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНЕУ, 2018. – 20 с.
•    Алданькова, Г. В.  Управління маркетинговими комунікаціями торговельної мережі [Текст] : автореферат дис...канд.екон.наук / Г. В. Алданькова ; 08.00.04- економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 24 с.
•    Алданькова, Г. В.  Управління маркетинговими комунікаціями торговельної мережі [Текст] : автореферат дис...канд.екон.наук / Г. В. Алданькова ; 08.00.04- економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 24 с.
•    Котова, М. В.  Логістичні стратегії підприємства оптової торгівлі [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. В. Котова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 21 с.
•    Котова, М. В.  Логістичні стратегії підприємства оптової торгівлі [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / М. В. Котова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2018. – 21 с.
•    Вешко, О. В.  Крос-культурний менеджмент в реалізації стратегії розвитку підприємства [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / О. В. Вешко ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 21 с.
•    Федорова, Д. В.  Ресурсозберігаючі технології риборослинних напівфабрикатів для харчової продукції [Текст] : автореферат дис...д-ра техн. наук / Д. В. Федорова ; 05.18.16 - технологія харч. продукції. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 44 с.
•    Маршук, Л. М.  Організаційно-економічний механізм формування і підвищення ресурсно-фінансового потенціалу підприємства [Текст] : автореферат дис...канд. екон. наук / Л. М. Маршук ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 21 с.
•    Котова, М. В.  Логістичні стратегії підприємства оптової торгівлі [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / М. В. Котова ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.); наук. кер. Н.Б. Ільченко. – Київ, 2018. – 202 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 171-185. - Дод.
•    Портна, О. В.  Сукупний фінансовий потенціал України: архітектоніка та ефективність організації [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. В. Портна ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 33 с.
•    Портна, О. В.  Сукупний фінансовий потенціал України: архітектоніка та ефективність організації [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / О. В. Портна ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 33 с.
•    Портна, О. В.  Сукупний фінансовий потенціал України: архітектоніка та ефективність організації [Текст] : дис. ...д-ра екон. наук / О. В. Портна ; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит; наук. консультант А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – 494 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 432-488. -Дод.
•    Осика, В. А.  Формування якості паперових пакувальних матеріалів [Текст] : дис. ...д-ра техн. наук / В. А. Осика ; 05.18.15 - товарознавство непрод. товарів; наук. консультант Л.А. Коптюх. – Київ, 2018. – 235 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 210-235. - Дод.
•    Осика, В. А.  Формування якості паперових пакувальних матеріалів [Текст] : автореферат дис. ...д-ра техн. наук / В. А. Осика ; 05.18.15 - товарознавство непрод. товарів. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 45 с.
•    Осика, В. А.  Формування якості паперових пакувальних матеріалів [Текст] : автореферат дис. ...д-ра техн. наук / В. А. Осика ; 05.18.15 - товарознавство непрод. товарів. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 45 с.
•    Федорова, Д. В.  Ресурсозберігаючі технології риборослинних напівфабрикатів для харчової продукції [Текст] : додатки до дис...д-ра техн. наук / Д. В. Федорова ; 05.18.16 - технологія харч. продукції. Технічні науки; наук. консультант Н.В. Притульська. – Київ, 2018. – (КНТЕУ).
•    Федорова, Д. В.  Ресурсозберігаючі технології риборослинних напівфабрикатів для харчової продукції [Текст] : дис...д-ра техн. наук / Д. В. Федорова ; 05.18.16 - технологія харч. продукції. Технічні науки; наук. консультант Н.В. Притульська. – Київ, 2018. – 513 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 479-513.
•    Мотузка, Ю. М.  Управління безпечністю та якістю продуктів для ентерального харчування [Текст] : додатки до дис...д-ра техн. наук / Ю. М. Мотузка ; 05.18.15 - товарознавство харчових продуктів; наук. консультант Н.В. Притульська. – Київ, 2018. – (КНТЕУ).
•    Мотузка, Ю. М.  Управління безпечністю та якістю продуктів для ентерального харчування [Текст] : автореферат дис...д-ра техн. наук / Ю. М. Мотузка ; 05.18.15 - товарознавство харчових продуктів. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 44 с.
•    Мотузка, Ю. М.  Управління безпечністю та якістю продуктів для ентерального харчування [Текст] : автореферат дис...д-ра техн. наук / Ю. М. Мотузка ; 05.18.15 - товарознавство харчових продуктів. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 44 с.
•    Мотузка, Ю. М.  Управління безпечністю та якістю продуктів для ентерального харчування [Текст] : дис...д-ра техн. наук / Ю. М. Мотузка ; 05.18.15 - товарознавство харчових продуктів; наук. консультант Н.В. Притульська. – Київ, 2018. – 446 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: в кінці розд.