^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

До уваги користувачів!

        З 16 жовтня 2020 року компанія EBSCO Publishing, найбільший агрегатор наукових ресурсів провідних видавництв світу, надає КНТЕУ віддалений доступ до пакету електронних баз даних та колекції електронних книг Academic Collection.

Вхідні дані для роботи з платформою можна отримати в залі Bibliometrics та звернувшись до сервісу ASK-library.

Зверніть увагу! Користувачі бібліотеки КНТЕУ зобов'язані дотримуватись "Правил роботи користувачів КНТЕУ (студентів, аспірантів, викладачів, науковців) із зарубіжними базами даних наукової інформації платформи EBSCOhost на умовах віддаленого доступу".

Телефон для довідок: 0445314786 Морозова Тетяна Миколаївна

                                      11-27 Bibliometrics 

 

Правила роботи користувачів КНТЕУ (студентів, аспірантів, викладачів, науковців) із зарубіжними базами даних наукової інформації платформи EBSCOhost на умовах віддаленого доступу

 

1. Віддаленим доступом до зарубіжних баз даних наукової інформації   на платформі EBSCOhost (надалі — бази даних) є доступ до баз даних поза межами університету й дії зони IP-адрес університету (надалі — віддалений доступ).

2. Віддалений доступ надається обмеженій кількості користувачів (надалі — віддалені користувачі) для особистого некомерційного використання бази даних виключно з метою науково-дослідної, просвітницької, пізнавальної роботи; підвищення якісного рівня наукової та освітньої діяльності; набуття передового зарубіжного досвіду у розвитку науки й освіти, а також самоосвіти.

3. Віддалений доступ до баз даних здійснюється віддаленим користувачем за наданим йому ідентифікатором і паролем.

4. При створенні групи віддалених користувачів включеним у групу користувачам надається однаковий для всіх колективний ідентифікатор і пароль.

5. Ідентифікатори і паролі формуються й змінюються кожні три місяці повноваженою організацією і передаються відповідальному працівнику бібліотеки електронною поштою.

6. Ідентифікатор і пароль видаються віддаленому користувачу  відповідальним працівником бібліотеки.

7. Отримуючи ідентифікатор і пароль віддалений користувач має в обов’язковому порядку ознайомитися з цими Правилами і є зобов’язаним щодо їх дотримання.

8. Віддалений користувач, який отримав ідентифікатор і пароль, несе персональну відповідальність за збереження їх конфіденційності й роботу з базою даних згідно з цими Правилами.

9. У випадку виявлення факту передачі віддаленим користувачем ідентифікатора і пароля іншій особі, такий користувач позбавляється права на віддалений доступ.

При передачі іншим особам колективного ідентифікатора і пароля віддаленим користувачем з групи, уся група одночасно позбавляється права на віддалений доступ. 

10. Робота з базами даних поза межами міста можлива у виняткових випадках: у разі офіційних відряджень (у т.ч. закордонних), окремих випадках короткострокового (не довше місяця) перебування віддаленого користувача у іншому місці з других причин, під час дії карантину.

11.У випадку порушення віддаленим користувачем пункту 10 цих Правил,  такий користувач позбавляється права на віддалений доступ.

При порушенні пункту 10 цих Правил віддаленим користувачем з групи, уся група одночасно позбавляється права на віддалений доступ. 

12.Віддалений користувач зобов‘язаний дотримуватися Ліцензійних умов, розміщених за адресою https://www.ebsco.com/terms-of-use, та норм авторського права.

13. У процесі роботи з базами даних не дозволяється систематизоване накопичення повнотекстових матеріалів у зовнішніх, відносно до системи EBSCOhost, або локальних системах колективного доступу, оприлюднення повнотекстових матеріалів у будь-якій формі (в тому числі у мережі інтернету та системах електронної комунікації). 

14. Вивантаження або роздруковування повнотекстових матеріалів можливе лише з метою, визначеною у пункті 2 цих Правил.

15. Використання у наукових публікаціях текстів з бази даних має здійснюватися з дотриманням норм щодо захисту авторських прав.

Використання графічних матеріалів, як правило, вимагає письмового дозволу власника видавничих прав на джерело, де такі матеріали опубліковані, або автора опублікованих матеріалів.

16.Порушення цих Правил конкретним віддаленим користувачем (у т.ч. з групи віддалених користувачів) фіксується системою за підозрілою активністю використання наданого йому ідентифікатора і пароля.

Порушення відстежуються повноваженою організацією, яка припиняє можливість використовувати віддалений доступ конкретним віддаленим користувачем-порушником або групою віддалених користувачів, якщо у групі виявлений порушник.

17.У разі систематичних порушень цих Правил віддаленими користувачами, університет загалом буде позбавлений права працювати з базою даних на умовах віддаленого доступу.