^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

 

Тел.:

531-48-20
11-29

Відділ довідково-бібліографічного обслуговування – структурний підрозділ бібліотеки, який займається індексуванням наукових праць викладачів та студентів за таблицями Універсальної десяткової класифікації (УДК), забезпечує  ведення електронного каталогу статей в автоматизованій системі “УФД/Бібліотека”. Допомагає користувачам отримати необхідну інформацію за темою, поповнює базу даних періодичних видань та наукових праць викладачів університету, збірників наукових праць, періодичних видань з усіх галузей знань, виконує бібліографічні довідки за певною темою, щоб читачі могли  з найменшими витратами часу підібрати документи з питань, що їх цікавлять, і визначити в якому підрозділі бібліотеки можна одержати потрібний документ.
В підпорядкуванні відділу знаходиться  «Зал нових надходжень літератури», де читачі можуть продивлятися в зручних та комфортних умовах нові надходження книг та періодичних видань.

Понеділок – п’ятниця

9.00 - 17.40