^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

  Зал Bibliometrics надає вільний доступ в режимі он-лайн до вітчизняних та світових повнотекстових баз даних, наукометричних дослідницьких платформ: SCOPUS, WebofScience, EBSCO, ScienceDirectтощо . Містить базу даних електронних підручників, навчально-методичних матеріалів. 

  Зал Bibliometrics забезпечує доступ користувачам до електронних баз даних організацій та видавництв світу, що містять дані про патентно-ліцензійну діяльність. Зокрема: електронно-цифрова бібліотека Європейського патентного відомства; Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ); винаходи в Україні (Укрпатент); патенти США та Європи; Інститут інтелектуальної власності Швейцарії; реєстр об'єктів промислової власності; БД Патентного відомства Канади; електронно-цифрова бібліотека Патентного відомства Японії.