^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Бібліотека КНТЕУ є науковим,   інформаційно-навчальним, культурно-освітнім структурним підрозділом  Університету з універсальними фондами документів, що сприяє розробці та впровадженню перспективних навчальних технологій,створенню умов для ефективної наукової роботи та організації навчального процесу.

 

Місія бібліотеки:

 

· Якісне та своєчасне інформаційно-бібліографічне забезпечення навчального, виховного та науково-дослідних процесів.
· Забезпечення права читачів та споживачів інформації на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, доступу до всього обсягу накопичених в бібліотеці знань та інформації.
· Забезпечення повного, якісного та оперативного інформаційно-бібліографічного обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу та співробітників університету згідно їх інформаційних потреб з  використанням інформаційних ресурсів та фондів бібліотеки.
· Користування вітчизняними і зарубіжними інформаційними ресурсами та створення власних електронних інформаційних ресурсів
· Надання інформаційних послуг, що відповідають вимогам користувачів бібліотеки.
· Розповсюдження інформації для професорсько-викладацького складу КНТЕУ.
· Пропагування змісту загальнолюдських цінностей, духовної, культурно-історичної та наукової спадщини, патріотизму,  ідеї національного державотворення.
· Підвищування рівня книжкової культури читачів, пропагування української книги.
· Формування у суспільстві усвідомлення пріоритету бібліотеки як центру інформації, культури, безперервної освіти, інформаційної та технологічної грамотності.

                                                                                                                                                                                                                                                      Історія:

  Бібліотека Київського національного торговельно-економічного університету є культурно-освітнім, інформаційно-навчальним структурним підрозділом  з універсальними фондами документів, що забезпечує реалізацію інформаційних потреб користувачів та формує інформаційну культуру майбутніх спеціалістів. Заснована у 1948 році як бібліотека філії Донецького інституту радянської торгівлі.
  З 1966 року – бібліотека Київського торговельно-економічного інституту. Сучасна назва з 1994 року. З 1966 по 1987 рік директором бібліотеки була Ващенко Зінаїда Леонтіївна. З 1987 року директор бібліотеки - Шестопалова Лілія Сергіївна.
   Бібліотека розташована в окремому приміщенні, займає площу 4565,95 м2. В структурі бібліотеки - 9 відділів. В бібліотеці створено комфортні умови для користувачів інформації. До їх послуг – абонементи наукової, навчальної, художньої літератури, читальний зал, читальний зал періодичних видань, зал бібліометрії,  зал нових надходжень, зал іноземної літератури, сектор методичних видань, довідково-бібліографічний відділ.
  Бібліотечний  фонд складаює понад 1 420 тисяч примірників. Бібліотека отримує близько 200 назв періодичних видань щорічно.
  З 1999 року впроваджено комп'ютеризацію бібліотечних процесів, автоматизацію всіх технологічних циклів на основі програмного забезпечення “УФД/Бібліотека”. Створено електронний каталог, надається інформація по ньому, введено автоматизоване довідково-інформаційне обслуговування, книговидача, обслуговування читачів, облік бібліотечних фондів.
  Бібліотека КНТЕУ активно працює з бібліотеками навчальних закладів, які входять до структури Університету, надаючи їм методичну допомогу у формуванні книжкових фондів та організації обслуговування читачів.
  Фонд бібліотеки формується відповідно до профілю Університету, комплектується найновішими виданнями з питань економіки, фінансів, менеджменту, бізнесу, товарознавства, торгівлі, інформаційних систем і технологій, правничою та суспільно-політичною літературою, періодичними виданнями, методичними та інформаційними матеріалами; виданнями університету (підручники, посібники, методичні рекомендації й вказівки з багатьох навчальних дисциплін).