^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

         

     Бібліотека КНТЕУ є інформаційно-навчальним, культурно-освітнім структурним підрозділом  Університету з універсальними фондами документів, що сприяє впровадженню перспективних навчальних технологій, створенню умов для ефективної наукової роботи та організації навчального процесу.

 

Місія бібліотеки:

 

· Якісне інформаційно-бібліографічне забезпечення навчального, виховного та науково-дослідних процесів
· Реалізація права споживачів інформації на якісне та своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, доступу до знань та інформації
·Забезпечення якісного та оперативного інформаційно-бібліографічного обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу та співробітників університету згідно інформаційних потреб з  використанням ресурсів та фондів бібліотеки
·Забезпечення доступу до зарубіжних та вітчизняних інформаційних ресурсів, створення власних електронних інформаційних ресурсів
· Розповсюдження інформації для професорсько-викладацького складу КНТЕУ
·Пропагування змісту загальнолюдських цінностей, духовної, культурно-історичної та наукової спадщини України, патріотизму,  ідеї національного державотворення
· Виховання шанобливого ставлення до книги, висвітлення надзвичайних подій у культурному житті України

                                                    Історія:

     Бібліотека Київського національного торговельно-економічного університету заснована у 1948 році як бібліотека філії Донецького інституту радянської торгівлі. З 1966 року – бібліотека Київського торговельно-економічного інституту. Сучасна назва з 1994 року. З 1966 по 1987 рік директором бібліотеки була Ващенко Зінаїда Леонтіївна. З 1987 року директор бібліотеки - Шестопалова Лілія Сергіївна.
     Бібліотека розташована в окремому приміщенні, займає площу 4565,95 м2. В бібліотеці створено комфортні умови для читачів. До послуг користувачів – абонементи наукової, навчальної, художньої літератури, читальні зали, зал нових надходжень, зал іноземної літератури, SMART-бібліотека, зал Bibliometrics, сучасна VR-студія, зона Cybersport, коворкінг "KNUTE Hub".

     Бібліотечний  фонд налічує понад один мільйон примірників друкованих видань, понад 3000 примірників електронних видань, бібліотека отримує близько 200 назв періодичних видань щорічно.

     З 1999 року впроваджено комп'ютеризацію бібліотечних процесів, автоматизацію всіх технологічних циклів на основі програмного забезпечення “УФД/Бібліотека”. Створено електронний каталог, введено автоматизоване довідково-інформаційне обслуговування, книговидача, обслуговування читачів, облік бібліотечних фондів. Бібліотека КНТЕУ активно співпрацює з бібліотеками навчальних закладів, які входять до структури Університету, надає методичну допомогу у формуванні книжкових фондів та організації обслуговування читачів.
   Фонд бібліотеки формується відповідно до профілю Університету, комплектується найновішими виданнями з питань економіки, фінансів, менеджменту, бізнесу, товарознавства, торгівлі, інформаційних систем і технологій, правничою та суспільно-політичною літературою, періодичними виданнями, методичними та інформаційними матеріалами; виданнями університету.