foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
 

Підтримуючи Україну в складних умовах війни, міжнародні партнери продовжили безкоштовний доступ для університетів до провідних електронних ресурсів та баз  наукових і аналітичних даних.

На вебсайтах Clarivate та Elsevier створено спеціальні сторінки для користувачів з України, що містять актуальну інформацію про можливості ресурсів і програмних інструментів, постійно оновлюється інформація про навчальні матеріали, заплановані вебінари українською мовою тощо (сторінка Ukraine Academic Support на офіційному порталі Elsevier та розділ #StandWithUkraine на порталі Clarivate).

Запрошуємо до бібліотеки!
 

Бібліотека ДТЕУ є інформаційно-навчальним, культурно-освітнім структурним підрозділом  Університету з універсальними фондами документів, що сприяє впровадженню перспективних навчальних технологій, створенню умов для ефективної наукової роботи та організації навчального процесу.

images  

                                               Місія бібліотеки:

- Якісне інформаційно-бібліографічне забезпечення навчального, виховного та науково-дослідних процесів;

- Реалізація права споживачів інформації на якісне та своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, доступу до знань та інформації;

- Забезпечення якісного та оперативного інформаційно-бібліографічного обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу та співробітників університету згідно інформаційних потреб з  використанням ресурсів та фондів бібліотеки;

- Забезпечення доступу до зарубіжних та вітчизняних інформаційних ресурсів, створення власних електронних інформаційних ресурсів;

- Розповсюдження інформації для науково-педагогічних працівників ДТЕУ;

- Пропагування змісту загальнолюдських цінностей, духовної, культурно-історичної та наукової спадщини України, патріотизму,  ідеї національного державотворення;

- Виховання шанобливого ставлення до книги, висвітлення надзвичайних подій у культурному житті України.

           Історія

     Бібліотека Державного торговельно-економічного університету заснована у 1948 році як бібліотека філії Донецького інституту радянської торгівлі. З 1966 року – бібліотека Київського торговельно-економічного інституту. З 2000 року -  бібліотека Київського національного торговельно-економічного університету. Сучасна назва - з 2022 року. З 1966 по 1987 рік директором бібліотеки була Ващенко Зінаїда Леонтіївна. З 1987 року директор бібліотеки - Шестопалова Лілія Сергіївна.

     Бібліотека розташована в окремому приміщенні, займає площу 4565,95 м2. В бібліотеці створено комфортні умови для читачів. До послуг користувачів – абонементи наукової, навчальної, художньої літератури, читальні зали, зал віртуальної реальності і нових надходжень, зал іноземної літератури, SMART-бібліотека, зал Bibliometrics, сучасна VR-студія, зал для відеоконференцій та вебінарів, зона Cybersport, коворкінг "SUTE Hub".

     Бібліотечний  фонд налічує близько 900 тисяч примірників друкованих видань, понад 5000 примірників електронних видань, бібліотека отримує близько 200 назв періодичних видань щорічно.

     З 1999 року впроваджено комп'ютеризацію бібліотечних процесів, автоматизацію всіх технологічних циклів на основі програмного забезпечення “УФД/Бібліотека”. Створено електронний каталог, введено автоматизоване довідково-інформаційне обслуговування, книговидача, обслуговування читачів, облік бібліотечних фондів. Бібліотека ДТЕУ активно співпрацює з бібліотеками навчальних закладів, які входять до структури Університету, надає методичну допомогу у формуванні книжкових фондів та організації обслуговування читачів.
   Фонд бібліотеки формується відповідно до профілю Університету, комплектується найновішими виданнями з питань економіки, фінансів, менеджменту, бізнесу, товарознавства, торгівлі, інформаційних систем і технологій, правничою та суспільно-політичною літературою, періодичними виданнями, методичними та інформаційними матеріалами; виданнями університету.

 

Copyrigcht © 2024   © Державний торговельно-економічний університет / Київський національний торговельно-економічний університет