foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Право користування бібліотекою надається студентам, аспірантам, професорсько-викладацькому складу, науковцям, слухачам курсів, співробітникам університету.

Порядок запису у бібліотеку

Запис у бібліотеку здійснюється на підставі бази даних «Читачі» в АБІС «УФД/Бібліотека», що відповідає базі студентів та співробітників ДТЕУ на підставі документів про зарахування студентів та співробітників в університет (накази, списки і т.п.).
Для запису пред'являються документи, що засвідчують особу:
- студенти – студентський квиток
- аспіранти - аспірантське посвідчення
- професорсько-викладацький склад - службове посвідчення
- співробітники університету - службове посвідчення

При записі в бібліотеку читач повинен ознайомитися з Правилами користування бібліотекою ДТЕУ.

Правила користування бібліотекою

На абонементі навчальної літератури підручники видаються студентам усіх форм навчання на один семестр у кількості, обумовленій відповідно до навчальних планів і програм.
На абонементі наукової літератури видання видаються:
професорсько-викладацькому складу - на один семестр (кількість - не більше 15 екземплярів)
студентам – на термін до двох місяців (кількість – не більше 10 екземплярів)
Художня література видається всім читачам університету, крім студентів заочного навчання, на термін до 20 днів, не більше 5 екземплярів.
Читач може продовжити термін користування документами, якщо на них немає попиту з боку інших читачів.

Права читачів

Читачі бібліотеки (студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад, науковці, слухачі курсів, співробітники університету) мають право:
одержувати повну інформацію про склад бібліотечних фондів через електронний каталог, систему каталогів, картотек і інші форми бібліотечного інформування;
одержувати консультаційну допомогу в пошуку і виборі джерел інформації;
одержувати в тимчасове користування будь-який документ із бібліотечних фондів;
одержувати документи чи їхні копії по міжбібліотечному абонементу з інших бібліотек на умовах фондоутримувачів.

Обов’язки читачів

Дотримуватись Правил користування бібліотекою.
Щорічно на початку навчального року читач зобов'язаний пройти перереєстрацію з пред'явленням усієї літератури, що числиться за ним.
При порушенні термінів повернення документів, взятих у тимчасове користування, читачі можуть бути позбавлені права користування бібліотекою на терміни, встановлені адміністрацією.
Дбайливо відноситися до документів з фонду бібліотеки: не робити в них ніяких заміток, позначок, не виривати і не загинати сторінок, не виносити з приміщення бібліотеки, якщо документи не записані в читацькому формулярі, повертати їх у встановлений термін.
При втраті чи псуванні документа з фонду бібліотеки читачі зобов'язані замінити їх відповідно такими ж чи визнаними рівноцінними, у тому числі копіями втрачених документів.
На час літніх канікул студенти зобов'язані здати всі узяті ними книги й інші матеріали.
При вибутті з університету читач зобов'язаний повернути в бібліотеку книги, записані в читацькому формулярі.
Читачу забороняється передавати свій студентський квиток і службове посвідчення іншим особам і користуватися чужими.

 

Copyrigcht © 2024   © Державний торговельно-економічний університет / Київський національний торговельно-економічний університет