foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Іноземні та вітчизняні електронні ресурси відкритого доступу

 1. Відкриті архіви України- база де працює перший українськийґарвестер, який індексує метадані з різних архівів і забезпечує глобальний пошук.
 1. DOAB (Directory of Open Access Books)- директорія книг відкритого доступу. Надає доступ до метаданих та повних текстів книжок академічних видавництв.
 1. DOAJ (Directory of Open Access Journals)- каталог рецензованих наукових та академічних журналів з усіх галузей знань.
 1. EThOS (Electronic Theses Online Service)– доступ до наукових праць, дипломних робіт та дисертацій з відкритих архівів британських університетів.
 1. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України- бібліотека відкритого доступу періодичних видань НАНУ. Архів містить 454 назв журналів, 5416 випусків, 115155 статей.
 1. WorldWideScience.org- глобальна наукова пошукова система, що складається з національних і міжнародних наукових баз даних та порталів. Забезпечує пошук багатомовної наукової літератури з різних галузей науки.
 1. (Bielefeld Academic Search Engine)- мультидисциплінарна пошукова система академічних ресурсів (в тому числі ресурсів відкритого доступу), що підтримується бібліотекою університету Білефельда. Містить посилання на понад 120 млн. документів з понад 6000 джерел.
 1. FreeFullPDF- пошукова система, що індексує понад 80 млн безкоштовних посилань на повні тексти наукових статей, оглядів та тез в форматі PDF. Охоплює галузі медицини, біології, хімії, фізики, матеріалознавства та гуманітарних наук.
 1. Електронна бібліотека авторефератів дисертацій ( Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)- повні тексти авторефератів дисертацій, захищених в Україні з 1998 р
 1. Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)- українські наукові періодичні видання, представлені в фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як у друкованому, так і в електронному вигляді.
 1. LIBRARIA– відкритий доступ, проект компанії Архівні інформаційні системи (АІС), що здійснюється у співпраці з бібліотеками, архівами та науковими інституціями в Україні та за її межами. Мета проекту – оцифрувати та надати доступ онлайн до якомога більшого масиву української історичної періодики.
 1. CiteSeerX– це цифрова бібліотека та пошукова система наукової літератури, що розвивається, зосереджена насамперед на літературі з комп’ютерних та інформаційних наук. CiteSeerX має на меті покращити розповсюдження наукової літератури та забезпечити покращення функціональності, зручності використання, доступності, вартості, повноти, ефективності та своєчасності доступу до наукових та наукових знань. Відкритий доступ.
 1. Getty Publications- віртуальна бібліотека, відкритий доступ. Більше 300 наших книг для читання та завантаження безкоштовно.
 1. Hindawi– близько 200 рецензованих науково-технічних журналів практично в усіх напрямках наукових досліджень. З січня 2007 р видавництво «Hindawi» прийняло модель Відкритого доступу до своїх журналів.
 1. J-STAGE– японський портал наукової інформації з відкритим доступом, надає доступ до понад 800 наукових журналів з різних галузей.
 1. JSTOR - Вільнийдоступ до повних текстів академічних журналів, монографій, наукових звітів з різних галузей знань.
 1. The OAPEN Library– містить вільно доступні наукові книги, переважно в галузі гуманітарних та суспільних наук. Надає послуги видавцям, бібліотекам у сферах зберігання, розповсюдження та цифрового збереження.
 1. WDL-Всесвітня цифрова бібліотека – проект Бібліотеки Конгресу США за підтримки ООН з питань освіти, культури та науки та у співпраці з бібліотеками, архівами, музеями, навчальними закладами та міжнародні організації з усього світу.Відкритий доступ.
 1. Діаспоріана– українська діаспорна електронна бібліотека, заснована Олегом Богуславським 2011 р. Орієнтована на широкі кола користувачів і спрямована на поширення знань про українську еміграцію та її досягнення. Відкритий доступ.
 1. Е-books directory – каталог електронних книг – це щодня зростаючий список посилань на вільно доступні книги, документи та конспекти лекцій. Відкритий доступ
 1. Чтиво / Chtyvo– є однією з найбільших українських е-бібліотек. Містить твори з різних жанрів художньої літератури, а також публіцистичні, навчальні та наукові книги, статті, нариси тощо.
 1. Acronym Finder- довідкова база даних акронімів та абревіатур, яка містить понад 1 млн. скорочень та їхніх розшифровок. Пропонує можливість пошуку або перегляду скорочень за наступними категоріями: інформаційні технології, військова справа та уряд, бізнес і фінанси, наука і медицина, організації і школи, сленг та поп-культура.
 1. ADS (Astrophysics Data System) - астрофізична інформаційна система НАСА – портал для дослідників у галузі астрономії та фізики.
 1. AMS Open Math Notes - відкритий архів робіт з математики, створений Американським математичним товариством на підтримку дослідників, вчителів та студентів. Містить курсові роботи, підручники, результати досліджень тощо.
 1. arXiv - відкритий архів електронних публікацій наукових статей та їх препринтів з фізики, математики, астрономії, інформатики та біології, створений на базі бібліотеки Корнельського університету
 2. Bioline International - відкритий доступ до рецензованих журналів з медичних та біологічних наук, опублікованих у країнах, що розвиваються.
 3. BioMed Central - Близько 300 рецензованих журналів у галузі біології, клінічної медицини та охорони здоров’я, представлених у відкритому доступі.
 4. BioOne - містить новітні наукові дослідження в галузі біології, екології та наук про довкілля. Налічує понад 200 назв журналів (25 з яких відкритого доступу).
 5. Brill’s Open Access Content - засноване в 1683 році, Brill – видавництво з багатою історією та сильним міжнародним спрямуванням. Публікації Brill зосереджені на гуманітарних та соціальних науках, міжнародному праві та окремих областях наук.
 6. ChemSynthesis - база даних містить інформацію про хімічні речовини з посиланнями на їх синтез та фізичні властивості.
 7. Cogprints (Cognitive Sciences E-Print Archive) - відкритий репозитарій електронних документів з когнітивних наук: психологія, лінгвістика, комп’ютерні науки, філософія, біологія та інші науки, що мають відношення до вивчення пізнання.
 8. CORE - пошукова система, що надає доступ до наукового контенту від постачальників даних з усього світу, включаючивидавництва, інституційні та тематичні репозитарії, що підтримують політику відкритого доступу. На даний час CORE індексує понад 190 млн наукових публікацій з різних галузей знань.
 9. DART-Europe E-theses Portal - повні тексти дисертацій і дипломних робіт з понад 300 університетів різних європейських країн.
 10. Dimensions - дозволяє користувачам знаходити та отримувати доступ до найбільш релевантної інформації за тематикою їхніх досліджень, швидко аналізувати результати наукових досліджень, а також збирати ідеї для формування дослідницької та публікаційної стратегій. Ресурс об’єднує інформацію про десятки мільйонів наукових статей, патентів, грантів, клінічних досліджень, а також містить безліч інших поєднаних даних.
 11. DiVA - академічний архів науково-дослідних публікацій, у т.ч. дипломні роботи та дисертації, що були опубліковані та зареєстровані в скандинавських університетах та коледжах.
 12. E-LIS - міжнародний відкритий репозитарій наукових публікацій в галузі бібліотекознавства та інформатики.
 13. Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) – кооперативний сервіс 662 бібліотек Німеччини, підтримується університетською бібліотекою м. Регенсбург. EZB пропонує швидкий, структурований та уніфікований доступ до повних текстів наукових журналів. Бібліотека електронних журналів містить більше 110 тис. назв, у тому числі 26283 оригінальних електронних видань, з усіх галузей знань. 73936 журналів знаходяться у відкритому доступі.
 14. EUR-Lex - це онлайн-доступ до законодавства ЄС. Він забезпечує офіційний та найповніший огляд юридичних документів ЄС. Доступний усіма 24 офіційними мовами ЄС і оновлюється щодня.
 15. EuroDocs: Online Sources for European History - містить посилання на європейські джерела відкритого доступу, де зберігаються первинно-історичні документи, що охоплюють широке коло історичних подій (політичних, економічних, соціальних та культурних).
 16. Europeana - Європейська цифрова бібліотека надає доступ до понад 50 мільйонів оцифрованих об’єктів – книг, музики, фото, аудіо, відео, творів мистецтва тощо.
 17. Google Book Search - сервіс повнотекстового пошуку книг, оцифрованих компанією
 18. Google Scholar - пошукова система, яка індексує повні тексти наукових публікацій різних форматів з різних дисциплін.
 19. Hathi Trust Digital Library - Партнерство провідних науково-дослідних інститутів та бібліотек, які працюють над тим, щоб забезпечити збереження та доступність культурних надбань у майбутньому. Місія HathiTrust полягає в тому, щоб сприяти науці шляхом збору, організації, збереження, спілкування та обміну досвідом людських знань. На сьогодні в базі даних оцифровано близько 16 млн. примірників, майже 1 млн. назв книг, понад 439 тис. назв журналів.
 20. HighWire Press - Науковий портал бібліотеки Стенфордського університету, що надає доступ до понад 7,5 млн повнотекстових рецензованих статей з різних галузей науки, біля 2 млн з них – у вільному доступі

 

Copyrigcht © 2024   © Державний торговельно-економічний університет / Київський національний торговельно-економічний університет