foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
 • Любохинець Л.С.,  Гнучке управління у забезпеченні економічної безпеки промислових підприємств [Текст]:автореферат дис. ...д-ра екон.наук/08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон.діяльн.).– 13.10.22.– Хмельницький:ХНУ, 2022.– 40 с.
 •     Бондарєва А.О.,  Формування якості натуральних шкір з полімерно-мінеральним оздобленням [Текст]:дис...д-ра філософії/076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (техн. науки); наук. кер. О.Р. Мокроусова.– Київ, 2022.– 195 с.– (ДТЕУ).– Бібліогр. в кінці розд. - Дод.: с. 172-195.
 •     Білязе О.С.,  Забезпечення економічного розвитку національної економіки в умовах глобалізаційних змін [Текст]:автореферат дис. ...канд. екон.наук/08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом.– 11.11.22.– Запоріжжя:КПУ, 2022.– 20 с.
 •     Титикало В.С.,  Методологічні основи просторово-процесного управління економічним потенціалом підприємства в умовах постіндустріального розвитку [Текст:автореферат дис. ...д-ра екон. наук/08.00.04 - економіка та упр.підприємствами(за видами екон. діяльності).– 08.12.22.– Київ:НАУ, 2022.– 45 с.
 •     Білоус О.Ю.,  Державне регулювання трансферу наукових знань як чинник інноваційного розвитку національної економіки [Текст]:автореферат дис. ...канд. екон.наук/08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом.– 10.03.2023.– Одеса:ОНЕУ, 2022.– 20 с.
 •     Гарькава В.Ф.,  Стратегія забезпечення економічної безпеки України [Текст]:дис. ...д-ра екон.наук/08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом; наук. консультант А.А. Мазаракі.– Київ:ДТЕУ, 2022.– 395 с.– (ДТЕУ).– Бібліогр.: с. 370-395.-Дод.
 •     Барабаш Р.Я.,  Нігілізм в європейській культурі: світоглядно-особистісні виміри [Текст]:дис. ... д-ра філософії/033 - філософія; наук. кер. А.Ю. Морозов.– Київ, 2022.– 202 с.– (ДТЕУ).– Бібліогр.: с. 186-201.
 •     Чугунов В.І.,  Бюджетна політика суспільного розвитку [Текст]:дис. ...д-ра філософії/072 - фінанси, банк. справа та страхування; наук.кер. І.В. Запатріна.– Київ, 2022.– 226 с.– (ДТЕУ).– Бібліогр. в кінці розд.- Дод.
 •     Зубко Т.Л.,  Економічна безпека підприємств торгівлі в умовах євроінтеграції [Текст]:дис...д-ра екон. наук/08.00.02 - світове госп-во і міжнар. екон. відносини; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами( за видами екон. діяльн.); наук. консультант А.А. Мазаракі.– Київ, 2023.– 597 с.– (ДТЕУ).– Бібліогр.: с. 390-459.- Дод.: с. 461-597.
 •     Антонюк К.Г.,  Інвестиційна привабливість туризму в Україні [Текст]:дис. ...д-ра філософії/051 - економіка; наук. кер. А.А. Мазаракі.– Київ, 2023.– 267 с.– (ДТЕУ).– Бібліогр.: с. 195-219. - Дод.
 •     Захаржевська А.А.,  Розвиток управління ризиками телекомунікаційних підприємств [Текст]:автореферат дис. ...канд. екон. наук/08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.).– 23.03.23.– Київ:ДУТ, 2023.– 23 с.
 •     Михайлик В.С.,  Технологія борошняних кондитерських пісочних виробів з використанням шроту [Текст]:автореферат дис. ...канд. техн. наук/05.18.16 - технологія харчової продукції.– 28.03.23.– Київ:ДТЕУ, 2023.– 20 с.
 •     Михайлик В.С.,  Технологія борошняних кондитерських пісочних виробів з використанням шроту [Текст]:автореферат дис. ...канд. техн. наук/05.18.16 - технологія харчової продукції технічні науки; наук. кер. М.Ф. Кравченко.– Київ, 2023.– 148 с.– (ДТЕУ).– Бібліогр.: с. 126-148. -Дод.
 •     Терещенко О.В.,  Механізми регулювання валютного ринку в умовах відкритості національної економіки [Текст]:автореферат дис. ...канд.екон.наук/08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом.– 23.02.23.– Київ:НАУ, 2023.– 20 с.
 •     Гарат М.Р.,  Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері містобудівної діяльності [Текст]:дис. ...д-ра філософії/081 - право; наук. кер. Л.В. Ніколаєва.– Київ, 2023.– 266 с.– (ДТЕУ).– Бібліогр.: с. 224-251. - Дод.

Copyrigcht © 2024   © Державний торговельно-економічний університет / Київський національний торговельно-економічний університет